Ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista) til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H): – Staten må rette opp i den urimelighet Moskenes er blitt utsatt for

50 % av kommunens akkumulerte underskudd bør dekkes av staten, mener ordføreren i Moskenes.