Rutinene for utsending av fakturaer fra Moskenes kommune har sviktet: Rådmannen beklager på det sterkeste

Det er ikke sendt ut fakturaer for flere tjenester som er utført av Moskenes kommune. Det har ledet til at flere har fått krav om etterbetaling på utførte tjenester.