Ordføreren om korttidsutleie: – Vi ser et stort problem, som vi nå har begynt å ta tak i

Ordfører Lillian Rasmussen (Bygdelista i Moskenes) svarer på spørsmål om blant annet korttidsutleie og boplikt.