Moskenes-politikere om formannskapets vedtak: «TV-aksjonen 2020 – et hav av muligheter, også for Moskenes!»

Runhild Olsen (Moskenes SV) er en av bidragsyterne i leserinnlegget. Her er hun avbildet da hun ryddet i fjæra på Reine våren 2016.

Runhild Olsen (Moskenes SV) er en av bidragsyterne i leserinnlegget. Her er hun avbildet da hun ryddet i fjæra på Reine våren 2016. Foto:

Av

«Hensikten med dette leserinnlegget er å vise at den politiske beslutningen er omstridt, og at det finnes lokalpolitikere og innbyggere i Moskenes som imøteser og støtter enhver aksjon og tiltak hvor formålet er å bekjempe forurensning», skriver fire politikerne fra SV og Bygdelista i Moskenes i dette innlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Viser til formannskapsmøte i Moskenes kommune den 9. juni hvor det ble takket nei til å fasilitere for TV-aksjonen – et brudd med tidligere praksis. Formannskapet begrunnet vedtaket med at det er World Wildlife Found (WWF) som har fått aksjonen, og at de tilbake på 90-tallet utsatte kvalfangstnæringa for utfordringer.

Årets TV-aksjon «Et hav av muligheter» er i regi av WWF, en global miljøorganisasjon som arbeider for at mennesker skal leve i harmoni med naturen. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet. Millioner av tonn plast havner i havet hvert år, og truer både mennesker og dyr. På TV-aksjonens nettside www.blimed.no står det «(…) havet er fantastisk. Det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men nå er havet truet. Heldigvis finnes det løsninger.»

Opphavet til de store mengder av plast og mikroplast har sitt opphav utenfor Norges maritime grenser. Problemet må bekjempes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, dersom vi skal lykkes med den enorme utfordringen vi alle står ovenfor. Vi mener at enhver organisasjon som jobber med bekjempelse av plast er viktige aktører, som vi politisk bør støtte opp om.

Formannskapet har også begrunnet sitt nei til TV-aksjonen, med at vi i Moskenes støtter andre aktører som bekjemper plast i havet. I Lofoten har vi gjennom mange år hatt stort engasjement rundt prosjektet «Clean up Lofoten». Et prosjekt i regi av Lofoten Avfallsselskap hvor lofotingene og våre besøkende har samlet mer enn 290 tonn avfall i våre egne omgivelser siden 2015. Bare i 2019 ble det samlet 11 tonn i Moskenes kommune. Resultatet, engasjementet og innsatsen viser at befolkningen i Lofoten er opptatt av å hindre forsøpling av miljøet, og derfor skulle man tro at også den politiske engasjementet gjenspeilet dette.

Ved å takke ja til å fasilitere for TV-aksjonen, hadde vi anledning til å gi et positivt politisk signal fra en kommune hvor eksistensgrunnlaget er havet og dets ressurser. Vi hadde anledning til å være med på en aksjon som er i solidaritet med resten av verden, og anledning til å hjelpe der utslippene er størst. Moskenes kommune markedsfører seg som en kommune «med et hav av muligheter», og derfor skulle man tro at aksjonens formål kunne være i tråd med kommunens egen visjon.

Kanskje er det paradoksale i at vi da takker nei til å delta, som gjør at Formannskapets vedtak høster kritikk både lokalt og nasjonalt. I en hverdag hvor miljø og bærekraft er i fokus, burde vi gitt vår politiske støtte til TV-aksjonen og dermed vist solidaritet og ansvar. I stedet valgte vi å la være...

Hensikten med dette leserinnlegget er å vise at den politiske beslutningen er omstridt, og at det finnes lokalpolitikere og innbyggere i Moskenes som imøteser og støtter enhver aksjon og tiltak hvor formålet er å bekjempe forurensning. Dette blant annet for å ivareta en forutsigbar og bærekraftig utnytting av det marinbiologiske mangfoldet, også for våre etterkommere.

Vi bryr oss!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken