Moskenes med høyest andel utenfor arbeidslivet: Ledigheten har økt med 489 prosent

Ved utgangen av april var 19,8 prosent av arbeidsstyrken i Moskenes uten jobb.