- Jeg fikk streng beskjed om å innfinne meg på Stortinget. Dermed måtte jeg bryte hjemmekarantenen min på Leknes og komme meg nedover til Oslo igjen, sier Mona Fagerås (SV).

Stortingsrepresentanten pendler til vanlig mellom en leilighet i Oslo og sin riktige bopel på Leknes i Lofoten. Etter å ha vendt hjem til Leknes for en drøy uke siden, ble Fagerås påbudt karantene av Vestvågøy kommune 15. mars. Flere kommuner i Nord-Norge innførte da to ukers karantene for alle som hadde oppholdt seg i sørlige fylker som Oslo den siste tida.

Stortinget overprøvde Vestvågøys karantenekrav da det innkalte Fagerås til nye stortingsmøter.

– Møteplikten etter Grunnloven går i kraft av sin trinnhøyde foran lokale bestemmelser fastsatt i medhold av smittevernloven ved eventuell motstrid, heter det i en presisering fra Stortinget 19. mars.

Unntakstilstand på tinget

I Oslo er ikke Fagerås underlagt karantene.

– Man mange andre er i karantene, og derfor var det ingen vei utenom min egen møteplikt nå, forklarer Fagerås.

Det er nesten ikke folk på Stortinget for tida. Representantene sitter ikke på sine faste plasser, men holder god avstand til hverandre i salen.

– Alle saker vi diskuterer handler om coronahåndteringen, slik at andre saker blir satt på vent. Når vi en gang kommer i gjenge igjen, blir det lange og travle dager for å ta igjen det tapte, sier politikeren fra Vestvågøy.

Krevende hastesaker

Lørdag vedtok Stortinget hasteloven som gir regjeringen utvidede fullmakter i coronaens tid. En krisepakke for å berge bedrifter, offentlige organer og arbeidsfolk fra økonomisk uføre rakk rikspolitikerne også å stemme gjennom. Det er store og krevende saker som i full hast behandles og bestemmes.

Mona Fagerås gjorde seg bemerket i coronadebatten under sitt forrige Oslo-opphold, da hun 11. mars tok til orde for at skoler og barnehager måtte stenge. Neste dag var også regjeringen av samme oppfatning, og alle skoler og barnehager i Norge ble midlertidig stengt av hensyn til smittefaren.

– Må stå han av

– Det er vel ikke lettere for dere stortingspolitikere enn for oss andre å følge med på virusets tilstand? kaster Lofot-Tidende ut.

– Det går like fort for oss som for alle andre. Vi må stole på at helsemyndighetene har oversikt, og gjøre de rette grepene basert på deres anbefalinger. Det er en veldig spesiell situasjon vi står i, men vi får satse på at vi står han av og ikke blir for hardt rammet, sier Fagerås.

Søring til påske

I skrivende stund er det ennå uklart om regjeringen skal forlenge bevegelsesrestriksjonene, om restriksjonene skal lempes på eller strammes inn.

– Det ser ut som jeg kanskje blir værende i Oslo til over påsken, bemerker Leknes-kvinnen Fagerås.

– At det skulle bli søring av meg, det hadde jeg ikke trodd!