En epoke er over. Karl, du har fått heimlov nå, og er hjemme hos Herren!

Takk for alt som du har lagt ned for Vestvågøy KrF og for Vestvågøy samfunnet. I Vestvågøy KrF var du en bauta og her hadde du en rekke verv, både som leder og styremedlem mellom 1971 og 1999. Du var også ordfører i Vestvågøy kommune mellom 1988-1991.

I tillegg har du hatt en rekke verv i KrF sentralt og som stortingsrepresentant fra 1973 til 1981, samt 1. vararepresentant fra1981til1985. Her var du blant annet medlem av Sjøfarts- og fiskerikomiteen, og som varamedlem i Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité. Det kanskje ikke mange vet er at du har vært delegat ved FNs generalforsamling. I tillegg har du en imponerende merittliste av verv som speiler ditt unike samfunnsengasjement.

I 2008 ble du tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv "til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv, samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste".

Du har vært en ildsjel og samfunnsbygger som har stått på for det du har trodd på, en tro som du har levd etter.

Du har vært aktiv i Pinsemenigheten Betel Lofoten i mange år, også som en del av eldsterådet. Senere skrev du ned historien til menigheten i bokform.

Du var ektemann til Tulla og familiefar til 8 barn, og du ble både bestefar og oldefar til mange – og hadde en stor familie rundt deg. Oss fortalt var døra alltid åpen hos deg og Tulla, og dere var et godt eksempel på at der det er hjerterom er det husrom.

Du har satt dine spor på mange arenaer, og du delte raust av din kunnskap. Det står noen fysiske «monument» igjen etter deg her på Vestvågøya, og Klevstadhytta og Hjalmartun er to av disse.

Med en stor arbeidskapasitet og et pågangsmot har du vært og vil fortsatt være et forbilde for oss i Vestvågøy KrF og for så mange flere.

Takk for at vi fikk være dine partifeller og lære deg å kjenne.

Vi i Vestvågøy KrF takker for mange års innsats for både parti og samfunn, og vi lyser fred over Karl sitt gode minne.

Vestvågøy Krf