Vår kjære og gode kollega Elin Gjerstad døde 7. februar 2022, 68 år gammel.

Hun kom sammen med sin mann Sigurd til Lofoten i 1978, og her ble de. Etter turnustjeneste ble hun ansatt som distriktslege i 1980.

Hun ble på Bøstad legekontor i mer enn 30 år, til kontoret ble fusjonert inn i Lofotleger på Leknes. Her jobbet hun de siste 7 år, fram til hun døde av kreft etter kort sykeleie.

For oss ble hun en ekte nordlending, bare språket røpet hvor hun kom fra. Elin var glad i jobben sin, og beholdt et glødende engasjement og en stor arbeidsglede gjennom hele sitt yrkesliv.

Hun hadde omsorg for pasientene, og fulgte dem opp med støtte, råd og trøst i tiår etter tiår. Hun ble kjent med familier og slekter gjennom både tre og fire generasjoner, og opparbeidet seg en unik lokalkunnskap.

På 90-tallet ble hun ansatt som trygdelege i bistilling. Her fikk hun brukt både sine unike undervisningsevner og sin store jusskunnskap, og ble en etterspurt foredragsholder for turnusleger og leger i spesialistutdanning til allmennmedisin.

Hun greide som få andre å gjøre trygdemedisin både morsomt og spennende. Hun satte opp rollespill, hvor hun selv foretrakk å være pasient, og spilte med innlevelse, stemmebruk og humor basert på lofotingenes språk, talemåter, liv, skjebne og helseproblemer.

Elin viste stor omsorg for kolleger og medarbeidere. Hun var alltid lyttende og engasjert. Morgenkaffen og felles lunsj var hennes varemerke. Mange kolleger og medarbeidere søkte henne som fastlege.

På 80-tallet var Elin sterkt medvirkende til etablering av vårt ukentlige fagmøte, hvor alle kommunens leger deltar. Gjennom alle år har hun vært en pådriver og bidratt faglig som ingen andre. Gjennom alle aktivitetene - alle utenom konsultasjonene - strikket hun.

Elin var en svært dyktig lege med sterk integritet. Hun var lite regelstyrt, men elastisk og løsningsorientert. Hun hadde ikke høye ambisjoner for egen karriere, men satt fag og kompetanse fremfor titler, og sin ære i å gjøre en god jobb. Hun var stolt over å være «sen-sekstiåtter» og så på legeyrket som et håndverk og seg selv som en arbeider.

Elin har vært leder i Nordland Legeforening, styremedlem i Offentlige legers forening og ble årets «Nordlandsdoktor» i 2010.

Hun var en god og omsorgsfull mor for sine syv barn. Hun lærte dem tidlig opp i arbeidets gleder, hvor hun selv gikk foran, og alle fikk bidra på sin måte. Hun var fast, trygg, sterk og utholdende.

Hun hentet energi sammen med familien og venner, på reiser, på hytta i Valdres, på middagsbesøk, i bøker, i korsang og morgenbad i havet året rundt.

Vi hører lyden av hennes strikkepinner og de surklende våte Crox på vei gjennom kontorgangen.