Fra 2010 til 2020 har befolkningen på Vestvågøy økt med 7,5 prosent. Stamsund har på de siste tre årene 20 elever i snitt på førskoleungene, første og andre klasse. Fra Sennesvik er det i år ni førsteklassinger. Hvorfor velger vi så å bo på Vestvågøy, og hvorfor bor 70 prosent av kommunens innbyggere ikke på Leknes?

Vestvågøy har siden kommunesammenslåingene i 1963 opplevd en stadig nedbygging av tettstedene rundt Leknes. Legekontorer, tannlege, eldrehjem, kulturskole, bibliotek, kino og andre offentlige tjenester er over tid flyttet inn til Leknes på bekostning av steder som Stamsund, Ballstad, Gravdal og Borge. Sterke krefter på Leknes har i en årrekke drevet med lobbyvirksomhet og satt politikere og grendelag opp mot hverandre, slik at de i ulike saker har vært nødt til å stemme i favør Leknes. Den siste tiden har skolestrukturdebatten og bassengsaken vært betente tema hvor sakens kjerne har vært å bygge ned tilbudene på Ballstad, Bøstad og Stamsund - og flytte de til Leknes. At to så store saker kommer opp på samme tidspunkt og behandles i samme kommunestyremøte får meg til å undre om skolestrukturen kun har vært et middel for å få presset gjennom bassengsaken?

Leknesværinger liker svært dårlig å høre at de får lagt alt i hendene, og mener at dette ikke stemmer. La meg liste opp en del punkter som motbeviser dette; Lofothallen, Lekneshallen med gymsal og basseng, idrettsparken på Leknes, Meieriet kultursenter, opprusting av Storgata til 100 millioner, ny flerbrukshall (byggestart i 2021), ny videregående skole, nytt tannlegebygg samt flere legesenter. Hvor mange dugnadstimer har det gått med til alle disse tiltakene? Hva har så stedene rundt fått i samme periode?

Bøstad har fått lov til å bygge sin egen hall med egne midler. Lege og tannlege er flyttet til Leknes. Ballstad har fått sitt basseng stengt. Gravdal har mistet fiskerifagskolen, og sikkerhetssenteret har vært truet med nedleggelse. Stamsund har mistet kulturskolen, kinoen, rådhuset samt lege- og tannlege. Nå mister alle disse stedene bassengtilbudene sine. Hva er det neste? Flytte hurtigruten, alpinbakken, vikingmuseet og slipen på Ballstad til Leknes?

Det har til og med vært utredet å lage dypvannskai i Busnesfjorden. Har kommunen sett over Hagskaret? I Stamsund kunne vi fått et av kystens fineste kaiområder uten store naturinngrep, med dypvannskai rundt hele Rokkvika. På alle de nevnte stedene er det dugnadsinitiert aktivitet. På Bøstad er det satt opp en flerbrukshall på dugnad, samt mange andre samlingsteder på dugnad. På Gravdal, Ballstad og Stamsund likeså. Ballstad har fått et fantastisk fint område i Kyllingdalen, likeså på Gravdal i Trollskogen.

I Stamsund har vi kanskje Lofotens fineste turområde med lysløypa og alpinbakken, omkranset av fjellrekka, og fantastisk utsikt mot Henningsvær og Steigen. Alt dette er mer eller mindre initiert av stedenes befolkning og bygd opp på dugnad.

Jungelen i Stamsund er ett eksempel, alpinbakken et annet, Trollskogen et tredje og Kyllingdalen et fjerde. Alpinbakken fikk ikke en eneste krone i støtte fra næringsfondet, mens Lofothallen fikk 100.000,- for å tilrettelegge for bobilturister utenfor hallen. Er kommunen klar over hvor mange dugnadstimer som nedlegges i alpinbakken og ellers rundt om på øya i året? Hvorfor er for eksempel ikke et anlegg som alpinbakken kommunalt drevet?

Så hvorfor velger vi å bo på Vestvågøy? Er det for at vi ønsker å bo på Leknes, eller er det for at vi trives veldig godt der vi bor? Tettsteder rundt om på øya som vi er utrolig stolt av, og som vi snakker varmt om i alle sammenhenger. Det finnes ikke noe stoltere enn en ballstadværing. Han som bor på Ballstad, ikke i Ballstad. Han som kun kjører til Leknes for å handle, for så å dra hjem igjen for å dra på tur og kose seg med familien. For det er dét man gjør på Leknes.

Man drar dit for å gjøre ærend, og så drar man andre steder for å dra på tur. For Leknes er ikke noe annet enn et handelssentrum. Det kan på mange måter sammenliknes med Langnes i Tromsø og City Nord-området i Bodø. Et sted man drar til for å handle, ikke så mye mer. Det må også kommunens politikere og ordføreren skjønne. Han (ordføreren) som sa til meg for ett års tid siden at: «Du må skjønne, Michael, for å utvikle Vestvågøy er vi avhengig av et sentrum og da er det nødvendig å bruke 70 millioner på Storgata». Hvem sitter så hjemme en søndags formiddag og sier: «I dag trur eg pinadø vi drar til Leknes og trør». Det vil jeg påstå er tilnærmet 0 prosent av Vestvågøys befolkning, inkludert Leknes sin egen befolkning.

Det skyldes i all hovedsak at Leknes er et handelssentrum og ikke så mye mer. Det er tettstedene rundt som er øyas sjel og som gjør at turister fra hele verden ønsker å komme hit. Som gjør at vi vil bo her. Man reiser til Barcelona for å oppleve Barcelona, og man reiser til Vestvågøy for å oppleve Lofoten. Alle disse stedene rundt er de som gjør at vi har befolkningsvekst i kommunen. Stikk i strid med resten av landsdelen, som opplever fraflytting.

Jeg tok med meg familien tilbake til Lofoten i 2017 etter mange år i Tromsø. Vi flyttet hit utelukkende på grunn av at vi kunne bo i Stamsund, og at det er butikker, barnehage og skole her. Uten disse tilbudene i Stamsund ville vi aldri flyttet tilbake. Bare for vår familie legger vi igjen mange hundre tusen i kommunekassa, penger som ikke ville kommet inn hvis vi hadde fortsatt å bo i Tromsø, eller for den saks skyld flytter tilbake dit hvis alt raderes rundt omkring på øya.

Det samme gjelder de som bor i Sennesvik, på Unstad, på Ballstad, i Borge og alle andre mindre tettsteder rundt omkring på øya. I Stamsund er det per dags dato ingen eneboliger til salgs på Finn.no. Det er syv eneboliger (som jeg vet om) under oppføring eller i planleggingsfasen. Tre av disse settes opp uten at de er solgt først, av to ulike entreprenører. Det er en tanke som for ti år siden var helt uaktuell. Hvorfor kan en i dag tillate seg å bygge nye boliger uten en gang ha en kjøper? Jo, fordi de blir solgt, fordi det er netto tilflytting og fordi det er her folk vil bo.

Så hva skal vi som kommunens innbyggere gjøre med denne nedbyggingen av Vestvågøy? Er det greit at Eva Karin Busch i dagens kommunestyremøte (16/02/2021) sier under bassengsaken: «Vi er jo enig om at vi skal sentralisere alt på Leknes»? Hvem er det som er enig i dette? Er det alle med bostedsadresse Leknes som ikke bryr seg om at bassengene og skolene og alt annet blir lagt ned i Stamsund, på Ballstad og i Borge (ut fra de som støtter bassengsaken på Lofot-Tidene på Facebook i dag (16/02/2021) er majoriteten personer som bor på Leknes)?

For jeg er i alle fall ikke enig og lurer fælt på hvor man kan være uenig i dette? Ble det tatt en folkeavstemning om dette, eller er det noe politikere fra Leknes har blitt enige om?