Mi­ri­am star­tet bu­tikk for før­s­te gang i mai: – Kun­de­ne er flin­ke til å bru­ke oss

Ber­re & Torg på Ram­berg åpnet dørene i mai i fjor. Det­ var før­s­te gang Mi­ri­am Ber­re åpnet bu­tikk.