Skolesaken i Flakstad og styringsgruppa: – Det lukter i alle fall litt svidd av prosessen

Av
DEL

Leserbrev«Senterpartiet er opptatt av at saker behandles riktig og har derfor gjennom hele perioden påpekt viktigheten av forsvarlig saksbehandling. Niilo Nissinen ønsket å trekke seg fra kontrollutvalget og ba derfor ordfører om at det ble behandlet under kommunestyremøte».

Når en leser Lov om kommuner og fylkeskommuner med tilhørende forskrifter, så kan en jo stille seg spørsmålet om prosessen rundt opprettelse av styringsgruppe, dets medlemmer og mandat er lovlig.

Det er i alle fall på det rene at det er en høyst tvilsom prosess som er gjennomført, i alle fall sett fra et innbyggersynspunkt.

I utgangspunktet var vel ikke styringsgruppens leder valgbar til dette vervet, all den tid han var medlem i kontrollutvalget. Når det så innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte for å vedta mandatet til styringsgruppen og det på dette møtet ytres ønske fra Niilo Nissinen om å trekke seg fra kontrollutvalget så lukter det, i alle fall litt svidd, av prosessen.

Respekten for folkestyret i kommunen synes totalt fraværende. Når ordføreren ikke tar tak i dette er vel mer et tegn på en unnvikende ordfører enn at «det ikke er grunnlag for å be om lovlighetskontroll».

En korrekt saksgang ville sannsynligvis være om Niilo Nissinen ytret ønske om å fratre sitt verv i kontrollutvalget. Dette ble behandle i et ordinært kommunestyremøte og deretter ble styringsgruppen og dets medlemmer oppnevnt av kommunestyret.

At Senterpartiet plutselig har fått slik hastverk at det (sannsynligvis) begås prosessfeil og må innkalles til ekstraordinære kommunestyremøter synes noe merkelig. Ser en tilbake til mars 2019, så var det nettopp Senterpartiet som hadde god tid og ikke ønsket å fatte noen vedtak i skolesaken før i kommunestyrets junimøte, en utsettelse på 3 mnd.

Argumentasjonen for denne utsettelsen kan jo tilsynelatende virke plausibel, men sett i lys av det hastverket som synes å råde i dag så er den ikke det. En kan jo begynne å lure på om dagens hastverk har større sammenheng med en aktivitet som skal finne sted 9. september enn «fremdrift i utbyggingen av ny skole».

Når det gjelder sistnevnte så vil antagelig foreliggende løsning forlenge byggeprosessen betraktelig, med dertil økte kostnader. Om en leser bekymringsmeldingen fra Stein Hamre, så kan en vanskelig forestille seg annet enn at en helt ny utredningsprosess må igangsettes slik at alle momenter som blir nevnt i meldingen blir belyst. Med særlig fokus på sikkerheten til elevene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags