– Fokus på kommunikasjon, informasjon og en åpen dialog mellom politikerne og innbyggerne

Cecilie Johnsen, kandidat for Flakstad Senterparti.

Cecilie Johnsen, kandidat for Flakstad Senterparti.

Av
DEL

LeserbrevJeg ønsker en kommune som har fokus på kommunikasjon, informasjon og åpen dialog mellom befolkningen, administrasjon og politikerne. Da gjennom folkemøter med åpen dialog der man sammen finner gode løsninger for Flakstad som egen kommune.

For meg er Senterpartiet mitt valg, fordi SP har gjennom den siste perioden tydelig visst at de ønsker å involvere befolkningen i Flakstad.

Her kan nevnes kommunesammenslåing-sak, der en intensjonsavtale ble utarbeidet gjennom et utvalg der Flakstad hadde to representanter og de andre fem fordelt på Værøy, Moskenes og Vestvågøy.

Intensjonsavtalen, sammen med en ordrebestilt spørreundersøkelse via telefon til utvalgte personer, skulle veie tyngst i kommunestyre når valget mellom sammenslåing eller ikke skulle avgjøres.

For SP var ikke dette en akseptabel fremgangsmåte. Derfor organiserte SP folkemøter slik at innbyggerne kunne få informasjon, og mulighet til å fremme sitt syn i saken. Dette resulterte til krav om folkeavstemming fra innbyggerne.

Senterpartiet mener at demokratiet blant befolkningen skal ta en slik avgjørelse. Å flytte kommunegrenser har ringvirkninger for enhver innbygger gjennom verdier, næringspotensialet, velferd, miljø og innflytelse.

Flakstad kommune består av en befolkning med mye positivitet, samhold og dugnadsånd. Noe som fremkommer i en periode med økende turiststrøm. Det lages til parkeringsplasser for å avlaste vei og fremkommelighet, kilometer med klopping, og vi lar turistene fylle sine vannflasker. Selv i en travel hverdag bidrar alle med store eller små tiltak slik at alle skal få en grei opplevelse.

Vi har mye å jobbe for, derfor må vi stå sammen og kreve av myndighetene en skatt og regulering av turist tilstrømmingen. Flakstad SP vil arbeide for å få etablert toalettfasiliteter og rasteplasser. God avfallshåndtering for turister og i båthavner.

Møteplassen har lenge vært et etterlengtet tiltak som nå er etablert. Mange positive tilbakemeldinger blir jeg fortalt, noe som gleder meg stort. Derfor ønsker jeg å bidra til at kommunen skal satse mer, for å gi dette flotte tiltaket enda mer fylde og innhold. Da tenker jeg på etterspurte rammer for åpningstider, temadager, kursdager, kultur, produksjon og andre gode ideer som fremkommer i et slikt samarbeid.

Ettervern inne rus og psykiatri er et tiltak som mange innbyggere etterspør i de ulike kommuner, også i vår kommune. Ja en god venn, nabo og familie er også et ettervern. Men jeg ønsker å trekke paralleller til det engasjementet folket i Flakstad viste overfor våre nye innbyggere som kom på flukt til et ukjent Norge, med et ukjent språk. Der vi engasjerte innbyggere ikke bare integrerte dem med hus, men vi inkluderte dem i hverdag, fritid og jobb. Dette mener jeg vi må jobbe hardere for i vår kommune gjennom et ettervern.

Vi må gå i dialog, gi sjanser, tilpasse og åpne for arbeidstrening/lærling der det er mulig. Slik at man kan bidra til å fylle en persons cv med attester fra off. el private arbeidsgivere, i stedet for attester fra Nav. For mange kan dette være en døråpner til en ny start.

Over lengre tid har Flakstad kommune jobbet for å komme ut av «Robek» (register over kommuner i økonomisk ubalanse). Noen hevder at det har vært bra for da kan vi handle fritt etterpå, mens andre mener at dette har vært på bekostning av mye mer, enn om vi har tatt det over noen flere år.

Personlig vil jeg si det har vært som å kjøre «ei kjærravogn på grusvei». Etter hvert som «noe av lasset har falt av», har det ført til ekstra belastning for ansatte. Ansatte søker andre jobber med andre vilkår og vi faser stillinger ut av kommunen, legger ned tilbud eller solgt eiendom. I prosessen har det gitt positiv økonomisk gevinst. På kommune barometrene er vi naturlig nok i fritt fall.

Nå som vi er ute av «Robek» og fått litt penger på bok synes jeg det store fokuset i valgperioden blir å bygge nytt, masse lån uten fokus på å reparere «kjærravogna» som jeg vil påstå er grunnfundamentet for å kjøre videre. Vi må fylle på lasten i vogna og satse på ressurser slik at vi normaliserer driften igjen og kommune barometrene kan snu.

Ny Ramberg skole, vedlikehold av Solhøgda og en dement-avdeling må vi håndtere som strakstiltak. Med litt satsing i hjemmene gjennom fysikalsk, ernæringsveiledning, ergoterapi, livsstils glede, seniordans som kvalitet, hverdags rehabilitering og habilitering mener jeg små tiltak kan føre til at flere bor hjemme lengre i stedet for å flytte i institusjon. Eldre i dag er ikke som eldre før i tiden. Eldre i dag er en av de største ressursgruppene vi har. De bidrar med papirarbeid til lag og foreninger, barnepass slik at barneforeldre kan stå i jobb, ledsagere til off. tjenester eller ferievikar. Derfor mener vi i SP at det er viktig at vi ivaretar dem som den ressursen de er.

Flakstad kommune er en primærnærings kommune hvor det skapes arbeidsplasser, aktivitet og inntekter. Gjennom arbeidsplasser skapes det også familier. Derfor mener jeg det er viktig at kommunen bidrar til at innbyggerne får skape sin virksomhet der de selv måtte ønske å etablere den. Da vil bedriften ha de beste vilkår for å lykkes.

Familier trenger også å føle at de lykkes i vår kommune gjennom å ha sosial tilknytning i samfunnet. Her ønsker SP å være enda mer tydelig gjennom engasjement og økonomisk støtte, slik at lag/foreninger, kulturskolen og frivillige får den tilretteleggingen og oppmerksomheten de fortjener.

Innledningsvis startet jeg med et ønske om fokus på kommunikasjon, informasjon og åpen dialog hos befolkningen, noe jeg også opplever som foreldre og sambygning. Derfor er det trygt og godt å bo i Flakstad kommune. De utfordringer vi har som egen kommune, mener jeg er fullt håndterbare.

Siste periode i kommunestyret ble vi ved første møte orientert om at denne kommunestyre perioden ville bære preg av et trekant-samarbeid, bestående av AP -Distrikslista og MDG, da de hadde inngått en avtale. Til tross for at SP hadde fått nesten 50% av befolkningens stemmer valgte flertallet å ekskludere 5 representanter gjennom sitt tre-kant-samarbeid.

Jeg ønsker for den kommende perioden at partiene og innbyggerne har en felles åpen dialog og utveksler konstruktive løsninger og kan oppnå en felles forståelse, og at politiske fora opptrer samlende med respekt for hverandre, og ikke i grupperinger.

9. September kan du være med på å gjøre en forskjell, om du bruker stemmeretten din. Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags