Rent miljø og rettferdighet for alle i Vestvågøy

SV kjemper for rent miljø og rettferdig behandling for alle

SV kjemper for rent miljø og rettferdig behandling for alle Foto:

Av
DEL

LeserbrevNæringsutvikling er avhengig av tilgang på areal, og dette setter ofte press på viktige miljøhensyn. Arbeidet med ny arealplan i Vestvågøy har synliggjort behov for omregulering og tilrettelegging mange steder, bl.a. for vekst i havbruksnæringen. Vestvågøy SV har stemt imot nye oppdretts-lokaliteter i sårbare naturområder som Nappstraumen. SV har stått alene i kravet om at kommunen skal ta sitt ansvar som lokal forvaltningsmyndighet, og sette krav til bruk av tilgjengelig teknologi for å unngå rømming og miljøskadelige utslipp. SV ønsker at mer fiskoppdrett skal skje på land, og dette vil lette presset på lokaliteter i Vestvågøy.

Stor etterspørsel på boliger har drevet opp konkurransen om tomter og kapasitet hos entreprenørene. Når boligfelt utbygges skjer det ofte i stort tempo og med lite informasjon. Flere klagesaker viser at det er mangelfulle byggesøknader og dårlig varsling av naboer. Vestvågøy SV har i flere konkrete saker stått aleine om å forsvare rettigheter for enkeltpersoner eller nabolag som er blitt overkjørt i utbyggingssaker. Mange har kommet i klem etter at byggesøknader har blitt kjørt igjennom i kommunen av sterke utbyggere. SV mener det skal være like muligheter for alle innbyggere for å ivareta sine interesser, uavhengig av posisjon og tilgang å ressurser. Dette er viktig for å skape et godt og trygt samfunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags