Lofot-Tidende har sett på en handelsanalyse, sett på folketallene i statistikken, intervjuet en barnefamilie som har bosatt seg på et av stedene som har tilflytting, og prøvd å sette sammen et bilde med utgangspunkt i en forskningsrapport.

Vestvågøy kommune har ennå ikke gjort en egen analyse av økningen i folketall, men skal ifølge ordfører Remi Solberg gjøre det. Det vil være en analyse som kan brukes i utviklingen av kommunens tilbud og infrastruktur.

LES OGSÅ: – Dette er en liten verden for seg selv

Det som skjer, vil påvirke det livet vi lever. Har vi barnehageplasser nok, må skolene bygges ut eller legges ned, får vi nye boligfelt i nabolaget, vil bygda vi bor i kunne leve videre, fins det et marked, har vi vei til overalt, har vi lys nok, har vi utsikt nok, har vi nok sykehjemsplasser, leiligheter, arbeidsplasser, kulturtilbud, er vi klare for endringer, kan vi tilrettelegge for framtiden?

LES OGSÅ: Behov for større handelsareal på Leknes

Vi har samlet noen innfallsvinkler som viser konturene av kommunens utvikling. Sannsynligvis vil hver og en av oss, gjennom våre egne erfaringer, engasjement og samtaler, fylle ut mer av konturene og gjøre oss et eget bilde.

God lesing!

LES OGSÅ: God befolkningsutvikling i Vestvågøy

Befolkningstall i Vestvågøy

Menn 201320142015201620172018
 0-9 år616628630630657678
 10-19 år800788808777763754
 20-29 år674716734763773796
 30-39 år537547587601929637
 40-49 år770767758757722692
 50-59 år714727738737747757
 60-69 år685682681696692697
 70-79 år363381399405434466
 80-89 år191184186197190177
 90-99 år263031202731
 100 år eller eldre000000
  537654505552558357445685
        
        
Kvinner 201320142015201620172018
 0-9 år666667686693688677
 10-19 år771773753747742719
 20-29 år625660680681679720
 30-39 år571573570598641666
 40-49 år735742736711702681
 50-59 år714712727743737743
 60-69 år651680674666681695
 70-79 år389380414433433453
 80-89 år301291283278292291
 90-99 år706865656565
 100 år eller eldre110002
  549455475588561556605712
Til sammen 108701099711140111981140411397
        
Fremskriving 2040: 12500 (hovedalternativ), 11800 (lav nasjonal vekst), 13600 (høy nasjonal vekst).