Tilsvar til Rødt i Vestvågøy

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy.

Remi Solberg (Ap), ordfører i Vestvågøy.

Av

Tilsvar på åpent spørsmål til ordfører om oppfølging av kommunestyrevedtaket om innkjøp, sosial dumping og svart arbeid.

DEL

MeningerAvtalen som Fellesforbundet har sammen med Bygge- næringens Landsforening (BNL), Kommunenes Sentralforbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi) hvor de har anbefaling til seriøsitet- og kompetansekrav innen bygg og anlegg i offentlige anskaffelser er ett viktig virkemiddel for å hindre arbeidslivskriminalitet.

Dette er en avtale som er i tråd med Arbeiderpartiets politikk. Ordfører tok initiativ til at vi i vår kommune vedtok de 11 punktene som ble anbefalt.

Rødt spør: «Hvordan er dette anbudet (Storgata) og andre anbud vurdert i forhold til de åtte tiltakene kommunestyret har vedtatt, og spesielt punktene om lønns- og arbeidsforhold, faglig kompetanse og antall lærlinger.»

Det var et lokalt firma, Magnussen og sønn, som til slutt fikk oppdraget i Storgata. Ordfører har ingen grunn til å tro at dette firmaet ikke har fulgt opp de krav som var satt i anbudskonkurransen.

I Oslo-modellen står det at det skal være «Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjorde, landsdekkende eller lokale tariffavtaler.»

Ordfører har fått opplyst at firmaet som har fått oppdraget med Storgata har en lokal tariffavtale fremforhandlet med lokale tillitsvalgte hvor alle ansatte er omfattet. Denne avtalen viser til sentral tariffavtale mellom MEF og LO/NAF når det gjelder regulering satsene i lønnsavtalen.

Ordfører har også fått opplyst at firmaet som vant anbudet over tid har hatt stort fokus på lærlinger. Bedriften opplyser at de hvert år tar inn 2–3 lærlinger. Det må ikke være tvil om at ordfører og Vestvågøy Arbeiderparti setter ett anstendig arbeidsliv høyt i privat og offentlig sektor.

Vi vil fortsatt jobbe aktivt for at ikke uredelige aktører skal utføre oppgaver i vår kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags