- De unge som forbilder for de voksne

Av
DEL

Leserbrev• I løpet av de siste årene har alkoholkonsumet blant de unge i Norge gått ned. Forskningen gir ingen entydige svar på hvorfor. Men de unges nære forhold til foreldrene kan være ett av svarene. Det er i alle fall ikke slik at hasj har erstattet alkohol for så mange. Hasjbrukerne bruker ofte i tillegg alkohol.

• I følge folkehelseinstituttet øker derimot drikkefrekvensen blant den voksne delen av befolkningen. God økonomi, mer fritid og ferie er med og bidrar til dette.

• De unge er interessert i de voksnes forhold til og bruk av alkohol. I forbindelse med siste Ung data-undersøkelse i Vestvågøy ønsket de unge selv et tilleggsspørsmål om foreldrenes alkoholbruk.

• De unge som presenterte resultatene av Ung data-undersøkelsen for kommunestyret sa at -joda alkoholbruken blant ungdomsskoleelever er lav, men er jo likevel for høy fordi alkohol er ulovlig for denne aldersgruppa.

• De unges forbilledlige holdning tyder på at de er i ferd med å ta ansvar for å holde alkoholforbruket nede. De er blitt forbilder i å tenke at alkohol ikke nødvendigvis er kult eller nødvendig i en hver sammenheng. Vinmonopolet forteller om økende salg av alkoholfrie alternativ og det er de yngste kundene som oftest etterspør disse produktene.

• Alkohol er på den andre side et tema vi som politikere i Vestvågøy ikke er spesielt opptatt av. Kanskje fordi man er redd for å diskutere et gode som folk flest rettmessig ønsker å beholde. Og det kan man ha forståelse for. Alkohol er et legalt rusmiddel i vårt samfunn. Vi vil da ikke opptre som moralister!

• Meieriet kultursenter er en ny arena i Vestvågøy. Det er en viss uro for miljøet på og rundt senteret – rykter går om ungdom som ruser seg og dealer dop. Mange er de som ønsker å finne gode løsninger for å motvirke at en slik kultur skal bre om seg. Og mange unge er i risiko for å komme inn i dårlige sammenhenger.

• Hva da med de voksnes bruk av kultursenteret? Er et glass nødvendig eller kult i en hver sammenheng? Må man ha eller gi bevilling til et hvert arrangement som kommer på programmet et slikt sted? Bokbad, konserter, teater, show, representasjoner – det søkes om skjenkebevilling – og alle får.

• Mange kommuner har valgt å stå for en ”av og til”- kultur og bli medlem av organisasjonen ”av-og til” som er en alkovettorganisasjon. Organisasjonen jobber ikke for at folk skal slutte å drikke alkohol, men for at vi alle skal vise godt alkovett. Ved å fremme alkovett forebygges og reduseres alkoholskader.

- Vestvågøy KrF ønsker en kommune der foreldre- og besteforeldregenerasjonen også kan være forbilder og stå sammen med unge og si at alkohol ikke alltid er kult eller nødvendig.
- Vestvågøy KrF ønsker en kommune som vil stå sammen med de unge og si at av og til passer det å ha alkoholfrie arrangementer også for de voksne som har lov til å nyte alkohol. Rett og slett fordi noen trenger alkoholfrie soner og fordi man kan ha det veldig fint sammen uten alkohol.

Vestvågøy KrF ønsker en kommune som er en ”av - og - til ”– kommune. En kommune som tør å si at å forebygge er enda viktigere enn å reparere. En kommune som deltar med holdningsskapende arbeid både blant barn, unge og voksne for å holde alkoholbruken nede hos alle generasjoner. Det vil være en god investering for folkehelsa i en folkehelsekommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags