Høyre satser på Vestvågøyskolen

Bente Anita Solås og Trond Handberg stiller til valg for Vestvågøy Høyre.

Bente Anita Solås og Trond Handberg stiller til valg for Vestvågøy Høyre. Foto:

Av

– Kvalitet i skolen er alfa og omega for fremtidens Vestvågøy.

DEL

MeningerVestvågøy Høyre er som vanlig svært opptatt av skole og oppvekst. Mye er bra i Vestvågøyskolen, og de satsninger som Høyre med ordfører Jonny Finstad igangsatte og gjennomførte i forrige periode har medført forbedrede resultater. Men vi vil selvfølgelig videre.

Kvalitet i skolen er alfa og omega for fremtidens Vestvågøy. Karakterene gir en god oversikt over hvorledes den enkelte elev står og er derfor viktig for egeninnsatsen. Målinger og offentliggjøring av målingene er viktig for at kommunen/kommunestyret som skoleeier skal kunne vite hvor og hvorledes gode tiltak må rettes inn. Utdanningsdirektoratet har i skoleporten.no presentert resultater av slike målinger som viser at det er store forskjeller i Vestvågøyskolen – dvs. mellom de enkelte skolene i Vestvågøy og mellom klassene mht. i hvor stor grad elevene lykkes. Vestvågøy ligger som kommune heller ikke godt nok an.

Vestvågøy Høyres hovedbudskap er å skape en skole som er så god at det er elevens talent, interesser og innsats som avgjør, og ikke kjønn, hvor foreldrene kommer fra og hvor lang utdanning de har, eller om eleven går i A- eller B-klassen.

Høyre i regjering har tatt flere grep som hjelper oss lokalt til å bli bedre, bl.a. ved å innføre en nedre grense for hvor dårlig skolekvalitet vi kan ha før vi får tilbud om støtte og veiledning for å bli bedre. Høyre har også lovfestet en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning i 1.–4. klasse for de elevene som blir hengende etter.

Vestvågøy Høyre står fast på at lærere i Vestvågøyskolen skal ha fordypning i fagene de underviser i, og gi dem videreutdanning etter behov. Vi vil fortsatt være opptatt av at alle elever må lære seg å lese, skrive og regne, fordi det er så viktig for å mestre andre fag i skolen. Og alle barn som trenger det skal få god og riktig hjelp i tide. Tidlig innsats er uhyre viktig, først i barnehagene og deretter i småskolen. Vestvågøy Høyre kommer til å stille krav til et visst kvalitetsnivå på skolene, og samtidig gi støtte og veiledning til de skolene som trenger det.

I tillegg har Høyre mange andre intensjoner for Vestvågøyskolen. Stikkordsmessig vil vi bl.a.:

  • Videreutvikle samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen
  • Satse på entreprenørskap og elevbedrifter i grunnskolen, samt praktiske fag og utplassering i bedrifter
  • Satse på helsefremmende skoler – og barnehager
  • Ha bassengtilbud som fremmer målet om gode svømme- og livbergingsferdigheter
  • Innføre mestring som valgfag i grunnskolen
  • Ha nullvisjon for mobbing, gjennom satsing på MOT og Lions quest/mitt valg
  • Ha en time fysisk aktivitet hver dag, gjennom uteskole, gåturer, etc.
  • Utvide helsesykepleiertjenesten og arbeide for at kommunen skal ha skolepsykolog

Alle disse tingene må prioriteres foran gratis skolemat. Forskning viser at kosthold og helse slett ikke er verre blant norske skoleelever enn svenske.

Vi har en plikt som foreldre, som voksne, men ikke minst som politikere å gi barna våre en god oppvekst og en god utdanning. Vi må bekjempe forskjellsskolen ved å prioritere det viktigste først, nemlig kunnskap og mestring i skolen. Dette har første prioritet hvis Høyre får deres tillit til å styre skolepolitikken i Vestvågøy kommune i kommende periode.

Godt valg!

LES OGSÅ: Tiril Holm Auby (SV): – Ta vare på fiskeværene

Terje Wiik (KrF): – Psykisk helse, robust næringsliv og sykkelveier til skolene

Remi Solberg (Ap): – Storflyplass, kortere vei til Svolvær og gratis skolemat

Linda Susan Amundsen (Rødt): – Gjennom flere tiår har Vestvågøy satt drifta ut på anbud

Per Hansen (Partiet De Kristne): – Tilby samtaler med prest eller åndelig leder i terapien

Anne Sand (Sp): – Tillit til de ansatte gir bedre resultater

Rolf Zimmermann (V): – Elfly, hurtigbåt og innkorting av veier

Reidar Egeland (MDG): – Vi må ikke satse på raske penger

Pål Krüger (Frp): – Vi er den reelle opposisjonen i kommunestyret 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags