Vi går til valg!

Pål Krüger.

Pål Krüger. Foto:

Av
DEL

MeningerEn påtroppende ordfører sa for et par generasjoner siden:

«Det koster ingen ting å få en bedre leder»

Vi registrerer igjennom valgkampen at det er mange felles saker som partiene ønsker å prioritere, men det bør kunne stilles spørsmål om hvorfor de som har hatt posisjonen og støttepartiet Høyre, ikke har prioritert disse sakene i perioden vi har lagt bak oss.

Det kan ha noe med kompetanse, forståelse for utfordringene og mål- og konsekvensstyring.

Vi har i valgkampen ikke snakket om høyre og venstresiden, nasjonale føringen og ideologi. Vi har konsentrert oss om Vestvågøy og våre utfordringer:

 • Vi jobber for likebehandling generelt og i plan- og byggesaker spesielt.
 • Vi prioriterer alltid oppvekst og omsorgssektoren inklusiv rus & psykiatri og Barnevern høyest
 • Vi vil øke grunnbemanningen innen omsorg, for å redusere bruk av vikarer, øke kvaliteten i tjenestene, og legge grunnlaget for «Heltidskommunen».
 • Vi vil satse mye sterkere på å bygge ut IKT på alle avdelinger i kommunen. Dagens opplegg er langt fra godt nok, og er en utrolig stor daglig «tidstyv»
 • Vi vil styrke din medbestemmelse gjennom å styrke demokratiet, ved blant annet å gjenopprette Helse- og omsorgs og Oppvekst komitéene.
 • Kommunestyret har oppnevnt et Driftsutvalg (Hele Formannskapet) som har som hovedoppgave å følge med på drift og økonomi. Flere tillyste møter i utvalget er avlyst, for som det sies; «det er ikke produsert saker». Utrolig sett i forhold til kommunens økonomi, budsjettoverskridelser, utfordring på gjennomføring av tiltak osv. Vi er på full fart inn som Robek-kommune, om ikke noe gjøres. Politisk ledelse skjønner ikke sin rolle som pådriver!
 • Investeringer og drift må bygge på realistiske budsjettprosesser, der konsekvens relatert ledelse legges til grunn.
 • Vann & avløpskostnadene skal holdes på et akseptabelt nivå, og ikke stige mer enn prisindeksen. Det betyr nøkterne investeringer, og gode prioriteringer som sikrer at investeringene gjøres der behovet er størst.
 • Gang og sykkelvei Gravdal til Leknes og fullføre i ytre Stamsund må vi få gjennomført i kommende 4-års periode
 • Vi vil ha vurdert alle sider ved å etablere ungdomsskole på Gravdal, i stedet for å bygge ut skolen på Leknes.
 • Vi skal bidra til at alle fire bassengene blir i drift i kommende 4-års periode.
 • Om vi blir del av en posisjon etter valget, skal vi gå inn for at Ordførerkontoret flyttes ned til Servicetorget, sammen med blant annet næringssjef. Vi ønsker tettere dialog med folk flest.
 • Vi ønsker at politisk ledelse skal være tilgjengelig, lytte og være pådriver for at Vestvågøy skal være en reell JA-kommune
 • Vi vil redusere og endelig fjerne eiendomsskatten!

Vi vet at vi må samarbeide med andre for å få innflytelse, og komme i posisjon. Det er et lite dilemma at vi kanskje setter posisjonen og Høyre i forlegenhet, for at de ikke har prioritert godt nok, og har åpenbart vist svak gjennomføringsevne, i perioden vi har lagt bak oss. For som Ordføreren sier; «Vi følger stort sett Rådmannens opplegg.»

Når valget er over, er vi klar for samarbeid, vi legger valgkampen bak oss, og ser fremover. Alltid til beste for kommunens innbyggere.

Det at førende partier som FRP og Høyre også har mange dyktige statsråder, innen områder som angår oss, vår region og landsdel, er en stor fordel for vår mulighet til gjennomslag.

En stemme til FRP i Vestvågøy er en stemme for bedre ledelse og fokus på kommunens kjernesaker.

Del 1: Folk velger folk Investeringer

Del 1: Folk velger folk Investeringer del 1: Folk velger folk

Del 2: Folk velger folk

Folk velger folk del 4: Budsjett og økonomistyring Vi går til valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags