Jeg ønsker at Vestvågøy skal være en kommune å være stolt av. Der alle trives og vil bo i.

Vi må alle bidra til STOLTHET for alt positivt som skjer!

Vi må alle bidra til STOLTHET for alt positivt som skjer! Foto:

Av
DEL

LeserbrevOm få dager er det valg,og vi kan være med på å bestemme hvilken retning vi skal styre vår kommune i 4 nye år. Som kommunepolitiker må vi gjøre prioriteringer som skal gagne flest mulig av våre innbyggere.
Tror og vet at alle partier har et ønske om at Vestvågøy skal være en kommune som er god å bo i for alle oss alle.
Det som for meg er viktig,og gjør at Høyre er mitt parti,er at Høyre er et parti som er ansvarlig,vi ønsker valgfrihet,vi vil satse på kvalitet i skole og utdanning,ha gode helse og omsorgstjenester og ikke minst satse på næringslivsutvikling.
Satsing på kultur og frivilighet er også en sterkt prioritert sak for Høyre,og ikke minst å få realisert en klimaplan.

I Vestvågøy kommunes samfunnsdel har vi sagt at Vestvågøy skal ha god livskvalitet for alle,der vi skal være stolt lofoting med robuste unga.
For meg og Høyre er kvalitet på lærere, og mestring i skolen viktig. Tidlig innsats og forebygging bør jobbes med i barnehager og skoler. Aktivitet og helsefremming bør få et mye større fokus enn det har i dag. En times aktivitet pr.dag bør være et absolutt minimum. Hverdagsmestring som eget fag i ungdomsskolen,der våre barn og unge rustes for den hverdagen som møter dem er særdeles viktig. Helsesykepleiertjenesten bør også få et større fokus.


Høyre var sterkt medvirkende til at Meieriet Kultursenter ble en realitet. Vi har alle sett hvilken positiv effekt dette har hatt i lokalsamfunnet. Både barn,unge og voksne i alle aldre nyter goder av dette. Kultur og frivillighet er en stor og viktig drivkraft i vår kommune. Vi har mye å være stolt av. Lag og foreninger med alle deres frivillige fortjener å bli satt pris på, ved at vi som parti legger til rette,og støtter opp økonomisk.

Utfordringen er å få våre ungdommer til å komme tilbake etter endt utdanning. Da må vi ha botilbud,attraktive arbeidsplasser og ikke minst må vi skape et sterkt regionssenter,med de funksjoner og fasiliteter som et regionssenter skal ha.
Høyre har lenge etterspurt en boligpolitisk handlingsplan,der det blir tilrettelagt fra kommunen hva behovet er,slik at både kommune og private kan imøtekomme og innfri innbyggernes behov.

Vi i Høyre ønsker å skape den nye byen ved Buksnesfjorden,som Lofotens attraktive handels og regionssenter.
Vi må jobbe for at Leknes skal bli en by å være stolt av. Vi har en stor styrke i at vi har sterke distrikter og tettsteder som er kjempeviktig for et rikt mangfold.Det er mye positivt som skjer både på Ballstad, Stamsund, Gravdal og ikke minst Nord-Borge og Valberg. Der vi ser at næringsutviklig som f.eks Lekeland,og nå sist det som skjer i tidligere Borge bygdeheim er positive ting som skjer. Vi ønsker å opprettholde ,og støtte opp om næringutvikling på hele øya.Positivitet og framsnakking er en forutsetning for oss alle. Vi må alle bidra til STOLTHET for alt positivt som skjer!

Høyre ønsker en aldersvennlig kommune. I helse og omsorgssektoren har vi store overskridelser. Det å ha kvalitet og valgfrihet,tillstedeværende ledere i omsorgstjenesten er alfa og omega.
Høyre har i flere år etterspurt hverdagsrehabilitering,uten at dette er blitt gjennomført. Dette har et stort potensiale,der mange kanskje får bo hjemme lenger,istedet for å havne i institusjon. Små grep gjør at flere får en meningsfull hverdag.

For meg og høyre er det viktig å ha et godt samarbeid mellom administrasjon,politikk og innbyggere. Det som bør gjelde,er å finne konstruktive løsninger i stedet for å kritisere ting som ikke fungerer optimalt. Vi har en god kommune å bo og leve i med gode tjenester,men det finnes alltid forbedringspotensiale i enhver organisasjon eller bedrift. Vestvågøy er kommunens største arbeidsplass,og vi kan alle være stolt over kvalitet og god kompetanse hos våre medarbeidere.

Bruk stemmeretten din 9. september. DU kan være med å gjøre en forskjell!

Jeg ønsker at Vestvågøy skal være en kommune å være stolt av. Der alle trives og vil bo i.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags