Lukkede oppdrettsanlegg er fremtiden

Jonny Madsen

Jonny Madsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevSv sentralt og lokalt tar miljøet på alvor, også det marine miljøet. Havet har vært og er det som danner grunnlaget for vår velstand I landet og I særdeleshet vår del av det, derfor er det særdeles viktig å ta vare på det. Vi kan ikke fortsette å ignorere alle de varsellamper som lyser enten det gjelder forsøpling med plast eller annet avfall.

Oppdrett er ei næring som har fått godt fotfeste I landet og har bidratt til en hel del arbeidsplasser I kystnorge, men det er utvilsomt tid for en omlegging av den tradisjonelle måten å drive oppdrett på. Sykdom, rømming og lus er noen av utfordringene som påvirker miljøet og villfisken negativt, dette kan ikke få fortsette.

Sv mener at en del av løsningen vil være å få anleggene lukket, om det skal være på land eller I havet må næringen I samarbeid med forskningsmiljøet selv finne ut av.

Det er på tide å bruke “føre var” prinsippet og vi vil bruke kommunens planarbeid for å påvirke slik at fremtidige anlegg blir lukket og at dagens anlegg på kortest mulig sikt også kommer inn I lukkede former. Kommunen må bruke sin makt som lokal forvaltningsmyndighet til å sette strengere miljøkrav når det gis oppdretts-tillatelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags