Tiltak mot ulikhet

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen var begge i ilden på regjeringens konferanse om ulikhet.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen var begge i ilden på regjeringens konferanse om ulikhet. Foto:

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan forskjeller i det norske samfunnet kan reduseres.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Opptakten til dette arbeidet skjedde gjennom en konferanse der et bredt register av eksperter kom med sine innspill.

– Vi setter ulikhet og fordeling på dagsorden, sa statsminister Erna Solberg (H). Hun pekte på at forskjellene i Norge er små, men la samtidig til at de fortsatt bør være små – siden det bidrar til å bygge fellesskap og tillit. Regjeringens hovedsvar er å øke deltakelsen i arbeidslivet. Erna Solberg nevnte ikke skatt, men det gjorde derimot finansminister Siv Jensen (Frp).

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

– Det er viktig at vi ikke reduserer debatten om ulikhet til et spørsmål om omfordeling gjennom skatter og overføringer. På sikt er utdanning, arbeid og sosial og demokratisk deltakelse grunnleggende både for likhet og levestandard, sa Jensen. Avisen Klassekampen kan fortelle at verken statsministeren eller finansministeren er særlig bekymret over at de rike her til lands blir stadig rikere. Siv Jensen mener at velferdsutfordringene med ulikhet ikke kan løses «bare ved å skatte de rikeste».

På den bakgrunn er det interessant å registrere budskapet fra økonomiprofessor Kalle Moene. Han minner om at forskjellene i Norge øker, riktignok fra et veldig lavt nivå. Men de øker altså, og Moene kan samtidig fortelle at Norge har flere dollarmilliardærer per innbygger enn USA. Ifølge professoren betyr størrelsen på en slik overklasse noe for påvirkningen av samfunnet. Han ber politikerne, i dette tilfellet regjeringen, om å tenke nytt om de rikeste i samfunnet.

– Noen går på Nav, og noen går på arv, sa Moene og karakteriserte begge deler som arbeidsfrie inntekter. Dette var et klart politisk spark til en regjering som har fjernet arveavgiften og redusert formuesskatten. Statlig eiendomsskatt er også uaktuelt å nevne, for ikke å si et fyord, i brede politiske kretser. 

Det skal bli spennende å se om regjeringen tør å ta skattedebatten.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken forsøkte å heise debatten om økende ulikhet i fjorårets valgkamp, men dette ble dessverre ikke noe stort tema da. Slik sett er det positivt at regjeringen nå kommer med en stortingsmelding som kan munne ut i en ny og forsterket debatt om hva som bør være tiltak for å redusere ulikhetene i Norge.

Det skal bli spennende å se om regjeringen tør å ta skattedebatten og i tilfelle hvor grundig effektene på ulikhet i tilfelle blir drøftet. Her bør det kunne kjempes med blanke politiske våpen. Opposisjonen, og i særdeleshet Ap-leder Jonas Gahr Støre, har en gyllen sjanse til å legge premissene for stortingsvalget i 2021. Men fallhøyden er også stor. Sporene etter fjorårets skatteløfter bør skremme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags