(Siste)

Det kan være vanskelig å forstå når man leser enkelte medieoppslag, og det skal ikke underslås at det fremdeles finnes mange problemer. Men sammenlignet med andre land, blant annet vårt naboland Sverige, har vi klart oss rimelig bra.

Det som primært bør bekymre oss er derfor at utviklingen synes å gå i feil retning, særlig i visse områder. Det er nok et eksempel på at det som virket i fortiden ikke nødvendigvis vil virke i framtiden. Det er derfor bra at regjeringen nå varsler nye grep i integreringspolitikken, og at de særlig rettes mot de mest utsatte områdene. Områder med økende kriminalitet, utenforskap og sosiale problemer. Dette er gjerne områder der det bor mange innvandrere tett på hverandre, med den økte fare for kulturelle subkulturer og utvikling av gettotendenser det gir.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) besøkte tidligere i sommer Sverige for å lære av deres erfaringer med målrettede tiltak i storbyområder. I Sverige er problemene større enn hos oss, og man grep sent fatt i dem. Sanner har også reist rundt i Norge det siste halvåret for å få innspill til regjeringens arbeid med en ny integreringsstrategi. Overfor VG peker han nå på hvilke områder regjeringen vil konsentrere innsatsen rundt. Det dreier seg om bydeler i Oslo, Bergen, Drammen, Stavanger og Oslo. Altså de største byene.

Sanner understreker at dette ikke betyr at mindre steder er uten integreringsproblemer, de spesifikke grep som tas i byene må derfor kobles med mer generelle tiltak. Dette er for så vidt ikke noe nytt, men det nye er at den negative utviklingen i storbyene synes å ha akselerert, tross egne tiltak der også tidligere. Det er derfor fornuftig å gå gjennom disse tiltakene for å se hvilke som har virket og hvilke som må erstattes av andre.

Det er bra at regjeringens nye grep i integreringspolitikken rettes mot de mest utsatte byområdene.

Over hele Europa ser vi at det er byene og forstedene som er de viktigste arnestedene for både islamistisk terror og kulturell kontroll med blant annet kvinner. Integreringen synes å gå lettere på mindre steder der det er færre innvandrere og mer oversiktlige forhold. Sanner gjør derfor rett i å varsle en strengere styring med hvor innvandrere bosettes.

Det betyr at kommuner med få innvandrere heretter skal ta imot flere. Men det fjerner ikke utfordringene i de områder der det alt finnes mange, og det er der skoen trykker hardest. En fortsatt stor oppmerksomhet rundt de områdene er derfor avgjørende, med fokus på språk, arbeid og boforhold. Vi vet nok til å kunne agere alt nå, men det krever både flere penger og smartere tiltak.