PP-tjenesten ikke god nok

15-20 prosent av elevene i grunnskolen trenger ekstra tilrettelegging. Illustrasjonsfoto.

15-20 prosent av elevene i grunnskolen trenger ekstra tilrettelegging. Illustrasjonsfoto. Foto:

Et ekspertutvalg foreslår å legge ned dagens system for spesialundervisning i skoler og barnehager.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Den pedagogisk-psykologiske tjenesten fungerer for dårlig, mener utvalget som også vil fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. I stedet skal skoler og barnehager ha plikt til å gi et inkluderende pedagogisk tilbud. Forslaget til omlegging møter sterk motstand fra en rekke hold. Regjeringen har ennå ikke konkludert. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) lover at dersom det blir en endring, så blir det for å kunne gi barna bedre hjelp raskere.

Ekspertutvalget kommer med krass kritikk av dagens system med lokale PPT-kontorer og overbygningen Statped. «Det er et paradoks at ansatte med spesialpedagogisk kompetanse skriver sakkyndige vurderinger mens barn og unge ofte møter assistenter», heter det blant annet i utvalgets rapport.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Utvalget slår fast at PP-tjenesten og Statped er tjenester som befinner seg langt fra praksisfeltet og bruker en liten andel av sine ressurser til direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler. Derfor anbefaler utvalget å «flytte» 1.600 stillinger til en ny veiledningstjeneste nærmest mulig skoler og barnehager.

Dette forslaget vekker, ikke overraskende, stor motstand fra de berørte fagmiljøene. Men også en rekke interesseorganisasjoner reagerer. Det samme gjør flere fylkesmenn. Størst motstand er det mot å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning. Det siste er forståelig, og her er det ikke så enkelt å ha en klar formening om hva som er best.

Å fjerne en rettighet er alltid vanskelig. Det er lettere å innføre en ny. Her anbefaler vi å lese rapporten, ikke gå i skyttergravene med en gang. Ekspertutvalget hevder nemlig at den individbaserte rettighetsorienteringen innebærer at det brukes mye tid og ressurser på sakkyndige vurderinger og enkeltvedtak. Dermed tar det lang tid fra et behov hos barn og unge oppstår fram til tiltak iverksettes.

PPT-ansatte med høy fagkompetanse bruker mye av tiden sin på arbeid som nødvendigvis ikke bidrar til å øke kvaliteten på den praksis som barn og unge møter. På den annen side kan det innvendes at en desentralisering av spesialundervisningen vil kunne svekke fagmiljøene, og at det i neste omgang vil gi et dårligere tilbud. 

Å fjerne en rettighet er alltid vanskelig. Det er lettere å innføre en ny.

Utvalget anslår at 15–20 prosent av barn og unge trenger bedre tilrettelegging. Det er dessverre et faktum at dagens ordning bare gir hjelp til et mindretall av disse. Vi trenger derfor et system som gir bedre kvalitativ hjelp og mer PP-tjeneste lokalt for hver krone.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags