Optimisme innen olje

Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre overleverte mandag planene for andre trinn på Johan Sverdup til oljeminister Terje Søviknes.

Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre overleverte mandag planene for andre trinn på Johan Sverdup til oljeminister Terje Søviknes. Foto:

Pessimisme er snudd til optimisme i den norske olje- og gassbransjen.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Situasjonen er nesten snudd på hodet siden oljeprisfallet i 2014. Da ble det plutselig bråstopp og nær 50.000 oljerelaterte jobber gikk tapt. Nå er det behov for nye ansatte i næringen. 5.000 jobber står ledige i Rogaland, og 40 prosent av disse knyttes til oljesektoren. Enkelte fagfolk må hentes fra utlandet.

Mandag ble det skrevet oljehistorie, for da fikk oljeminister Terje Søviknes overlevert planene for andre byggetrinn for det enorme feltet som går under navnet Johan Sverdrup. Det dreier seg om Norges desidert største industriprosjekt og er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten. Prosjektet vil gi 150.000 årsverk fram til 2025. Produksjonen starter neste år.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Oljeprisen har steget betydelig etter det kraftige oljeprisfallet i 2014. Samtidig kan Statistisk sentralbyrå fortelle at det skal investeres over 165 milliarder kroner på norsk sokkel neste år. Det er 16 prosent høyere enn det som ble anslått for ett år siden. 20 prosjekter er nå under utbygging. Det hører med til historien at oljeselskapene og de aktuelle bedriftene har klart å kutte kostnadene slik at bransjen også kan tåle en situasjon der oljeprisen igjen skulle falle. Nød har lært naken oljekvinne å spinne.

Dagens unge har trukket en annen konklusjon. Det kommer blant annet til syne i søkningen til oljeyrker, som har falt dramatisk. I 2013 var det 96 studenter som konkurrerte om tjue studieplasser i faget petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger. I år kommer alle de tolv søkerne inn på studiet. Det blir til og med tre ledige plasser.

De neste tre årene vil det bli behov for å ansette mellom 24.000 og 28.000 nye folk i olje- og gassnæringen. Det viser ferske anslag fra forskningsinstituttet Iris. Bare oljeselskapet Equinor vil trenge 10.000 nye folk for å veie opp for det faktum at halve arbeidsstokken vil bli pensjonister de neste ti årene.

Nød har lært naken oljekvinne å spinne.

Det er sikkert flere årsaker til at dagens unge i stor grad velger bort oljebransjen når de tar sitt yrkesvalg. Økt miljøbevissthet og ønsket om å unngå en overopphetet klode er en naturlig forklaring. Klimatrusselen er reell, og verden må derfor redusere etterspørselen etter olje, gass og ikke minst kull. Men verden vil, vi kan like det eller ikke, trenge mye olje og gass i mange tiår. CO2-utslippene kjenner heller ingen landegrenser. Da blir det strutsepolitikk å ensidig skru igjen norske oljekraner.

Oljenedturen ble heldigvis mer kortvarig enn mange fryktet. Tre av fire spurte mener det er viktig å opprettholde virksomheten på norsk sektor. Problemet er at pendelen svingte for mye. Barnet ble kastet ut med badevannet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags