Ny runde om sykelønn

NHOs Nina Melsom ønsker debatten om sykelønn velkommen.

NHOs Nina Melsom ønsker debatten om sykelønn velkommen. Foto:

Det brygger opp til ny strid om ordningen som sikrer full lønn under sykdom.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Høyres Heidi Nordby Lunde tenner ilden ved å åpne for kutt i sykelønna, og NHOs Nina Melsom kaster bensin på bålet. Dette er en krigserklæring, mener Mette Nord i Fagforbundet.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg forsøker å slukke brannen ved å si seg uenig med Heidi Nordby Lunde og slett ikke vil gå til valg i 2021 på å kutte i sykelønna. Solberg sier at det er vanskelig å finne en ny ordning som er rettferdig, både for dem som ikke har en fleksibel arbeidsplass og de som ikke har det samme kravet til tilstedeværelse. Erna Solberg minner om at Heidi Nordby Lunde og hennes tilhengere har blitt nedstemt når sykelønn har vært tema på de siste års landsmøter i Høyre.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Mer interessant er det å merke seg at NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom nå ønsker velkommen en debatt om endringer i sykelønnsordningen allerede i 2019. Hun henviser til at partene i arbeidslivet da skal ta stilling til forslagene som er ventet fra regjeringens sysselsettingsutvalg.

Det hører også med til bildet at avtalen om inkluderende arbeidsliv, hvor lavere sykefravær er en viktig målsetting, skal reforhandles før jul i år. Full lønn under sykdom er en kostnad, men samlet sett lønner det seg for samfunnet. Det er en solidarisk ordning, et lim i samfunnet. Resultatet er at flere står i jobb.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde mener Norge har mye å lære av Sverige, hvor kutt i sykelønn har gitt effekt i form av mye lavere sykefravær. Hun mener at Norge bør vurdere karensdager, redusert lønn under sykdom og en annen fordeling av bedriftenes kostnader. Det siste elementet er også Erna Solberg åpen for å diskutere.

I dag er sykelønnsordningen slik at bedriftene betaler de første 16 dagene av fraværsperioden, mens staten så tar over regningen fram til det har gått ett år. Her må vi skille mellom det korte og det lange fraværet. Det lange sykefraværet er den store utfordringen for samfunnet og den enkelte. Derfor bør bedriftene gis et økonomisk medansvar for det lange fraværet, uten at den samlede belastningen øker. 

Det lange sykefraværet er den store utfordringen for samfunnet og den enkelte.

Forskerne Simen Markussen og Knut Røed anbefaler å korte ned arbeidsgiverperioden til syv dager, mens bedriftene på den annen side må betale 20 prosent av det lange fraværet. Dette likner på modellen som i 2006 ble skutt ned av daværende LO-leder Gerd-Liv Valla, i et misforstått forsøk på å spille på lag med NHO.

Vi stiller oss undrende til hvorfor NHO etter så mange år ennå ikke har klart å gripe denne muligheten. Dagens LO-leder bør hjelpe til ved å ta opp hansken. En god sykelønnsordning kan lett gjøres enda bedre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags