Kjøp og salg av bolig

Regjeringen vil endre regelverket for kjøp og salg av bolig.

Regjeringen vil endre regelverket for kjøp og salg av bolig. Foto:

Regjeringen jobber med å endre regelverket for kjøp og salg av bolig.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Justisminister Tor Mikkel Wara ønsker å fjerne muligheten til å selge boligen «som den er». Det er en god tanke, men problemstillingen er ikke fullt så enkel som den kan virke ved første øyekast.

Hensikten med den foreslåtte lovendringen er ifølge justisministeren å «bidra til at selgere i større grad vil ønske å avdekke svakheter ved boligen». Det kan for eksempel skje gjennom en tilstandsrapport. Dermed kan det bli færre konflikter ved kjøp og salg av boliger. Hver tiende kjøper av bruktbolig ender opp med å rette et krav mot selger, viser statistikk fra forsikringsselskapene. De færreste sakene ender riktignok ikke opp i rettsapparatet, men konfliktene er altså mange.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Å kjøpe bolig er en stor investering for de fleste av oss. Begrenset eller ulik informasjon i en bolighandel kan gi store konsekvenser for både kjøper og selger. Spørsmålet er bare om den foreslåtte endringen av loven virker etter hensikten. Det er ikke åpenbart. I dag er det slik at bare dersom boligen er i «vesentlig» dårligere stand enn for ventet, så har kjøperen mulighet til å vinne fram overfor selgeren når boligen selges «som den er».

På denne bakgrunn synes det fornuftig å la hensynet til en tryggere bolighandel veie tyngre. Regjeringen ønsker derfor å stille strengere krav til tilstandsrapporter og salgsoppgaver. Det skal også lages regler for hvilke mangler og skader en selger har plikt til å sette seg inn i før salg.

Begge parter et tjent med at tilstanden på boligen er en kjent faktor som kan etterprøves. Selger vil få et større ansvar for feil og mangler som vedkommende ikke er klar over og ofte ikke har reell mulighet til selv å finne. Da vil mange boligselgere tegne eierskifteforsikring. Dermed kan det bli en tøft for kjøperen av boligen å ta kampen med dette selskapet i stedet. 

Det er ikke uproblematisk å begrense avtalefriheten.

En lavere terskel for å kunne påberope seg feil og mangler kan altså føre til flere konflikter. Hvis resultatet bare blir et større marked for å lage tilstandsrapporter, har vi utelukkende økt kostnadene ved boligsalg på kjøpers hånd. Her trengs det dypere utredninger, for det er ikke uproblematisk å begrense avtalefriheten.

På den annen side er det dessverre et faktum at mange opplever å ha kjøpt en bolig med feil og mangler som de ikke ble gjort kjent med på forhånd. Da blir det vanskelig å nå fram når begge parter har blitt enige om at boligen selges «som den er». Å utbedre feilene blir kostbart, og her har man samtidig betalt for mye for en vare som ikke er som forventet. Det er uansett dyrt å kjøpe katta i sekken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags