Forskjellene på SFO-pris

Teaterlek er noen steder et SFO-tilbud.

Teaterlek er noen steder et SFO-tilbud. Foto:

Det er store forskjeller på hva foreldrene må betale for skolefritidsordningen rundt om i landet.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Mens Gratangen kan skilte med gratis SFO-plass, koster det 3.468 kroner i Hurdal, som er den dyreste kommunen. Snittet for en SFO-plass 20 timer i uka er ifølge den ferskeste statistikken 2.420 kroner i måneden.

– Et slikt sprik i prisene er ikke greit, sier Gunn Iren Gulløy Müller i Foreldreutvalget for grunnopplæringen til avisen Klassekampen. Direktør Helge Eide i KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, forklarer forskjellene i foreldrebetalingen med at kommunene har ulik befolkningssammensetning og inntekt. Han kjenner ingen kommuner som ikke er opptatt av å gi alle barn et godt SFO-tilbud.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Forskeren Joakim Caspersen mistenker at den store variasjonen i pris ikke henger sammen med kvaliteten. Alle kommuner er forpliktet til å tilby en skolefritidsordning. Den samlede foreldrebetalingen for SFO skal ikke overstige kommunens utgifter til ordningen. Men utover det er ikke SFO regulert av nasjonale krav, verken til innhold, bemanning eller arealer.

SFO er et kommunalt tilbud om tilsyn av elever i første til fjerde klasse i tiden før og etter skoletid. Tre firedeler av barna under ti år benytter seg i dag av SFO. Vi må ikke glemme at SFO er et frivillig tilbud, og dermed skiller seg fra grunnskolen som er obligatorisk. På den annen side er det naturlig at det stilles spørsmål om både pris og kvalitet på SFO-tilbudet.

Flere partier vil ha makspris på SFO. Alternativet er å holde fast på at det kommunale selvstyret skal gjelde på dette området. Det kommunale selvstyret har nemlig blitt satt under press gjennom flere reformer som nå settes i verk. Det gjelder bemanningsnormene for skoler og barnehager. Maksimalprisen for plass i barnehager har i flere år bidratt i samme retning, altså i disfavør av det kommunale selvstyret.

Derfor er det begrenset hvor mange statlige pålegg og normer lokalpolitikerne kan tåle før de i realiteten blir fullstendig overstyrt av rikspolitikerne. Paradoksalt nok har mange kommuner «tatt igjen» ved å øke SFO-prisen. På den annen side er det viktig at det ikke blir for dyrt å ha barn på SFO.

Høy pris vil som oftest virke ekskluderende på nettopp de barna som har størst nytte av et godt SFO-tilbud. Kvalitet må også settes i høysetet. SFO må ikke bare bli oppbevaring for å løse foreldrenes tidsklemme. Leksehjelp og fysisk aktivitet bør bli en naturlig del av en mer aktiv skolefritidsordning. 

Høy pris vil som oftest virke ekskluderende på nettopp de barna som har størst nytte av et godt SFO-tilbud.

SFO-ordningen var dessverre lite i fokus under lokalvalgkampen for tre år siden. Neste år er det en ny mulighet. Den bør velgerne benytte seg av. Lokalpolitikerne bør avkreves klare svar på både innhold og pris på SFO-tilbudet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags