Erna på pinebenken

Statsminister Erna Solberg kostet på seg et smil da hun møtte til høring. Her tas hun imot av lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen.

Statsminister Erna Solberg kostet på seg et smil da hun møtte til høring. Her tas hun imot av lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen. Foto:

Erna Solberg har kommet på kant med Stortinget. Hun har ikke informert presist nok om arbeidet med å sikre samfunnsviktige objekter.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Saken kan ende med mistillit og regjeringskrise. Erna Solberg var relativt ydmyk da hun svarte for seg i høringen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avholdt mandag. Hun innrømmet å ha vært upresis i fjorårets høring om det samme teamet. Ifølge statsministeren ble det en gradvis erkjennelse hvor komplekst og krevende sikringsarbeidet har vært.

– Jeg ser at dette er noe min regjering burde kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sa Erna Solberg. Da hadde etatsledere, statsråder og tidligere statsråder allerede vært i ilden. Her noterer vi oss med størst interesse at politidirektør Odd Reidar Humlegård tok ansvar for å rapportere feil, som så ble overtolket. Men Politidirektoratets «rettelse» synes også ha stoppet opp i systemet. Den nådde dessverre ikke Stortinget før nå.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Riksrevisjonen har i to runder kommet med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med å sikre objekter og ha gode sikringsstyrker. Med objekter menes her slike ting som politiets og Forsvarets bygninger, utstyr og installasjoner. Med sikringsstyrker menes blant annet politiets og Heimevernets evne til å sikre kritisk viktige samfunnsfunksjoner, som for eksempel tilførsel av vann og strøm. Ved behandlingen av den forrige rapporten fra Riksrevisjonen kom Stortinget med sterk kritikk av regjeringen.

Det store spørsmålet nå er om det blir flertall for å gå ett skritt lengre, altså ende opp med mistillit mot regjeringen. Medlemmene i kontrollkomiteen poengterer at de går etter alvoret i saken, og dermed ikke skjeler til om det da i tilfelle ender opp med mistillit. Det er en sannhet med svært store modifikasjoner. I siste instans vil det bli en vurdering av om man er tjent med å sette saken på spissen.

Regjeringen lever i realiteten på KrFs nåde. Derfor blir det i første rekke opp til KrF-leder Knut Arild Hareide å avgjøre om han skal sette Erna Solberg i spill. Det kan ende med at Jonas Gahr Støre blir statsminister for en ren Ap-regjering. Spørsmålet er så om Støre ser seg tjent med et regjeringsskifte allerede i høst. Det vil i tilfelle være et høyt spill. Men det er ikke et usannsynlig utfall, for Støre har i et intervju med TV 2 mer enn antydet han er beredt til å ta over. 

I siste instans vil det bli en vurdering av om man er tjent med å sette saken på spissen.

Samtidig har SV-leder Audun Lysbakken gått langt i å signalisere mistillit. Støre kan risikere å gjøre opp regning uten vert, for Senterpartiet kan fort bli jokeren som hindrer regjeringskrise. Det mest sannsynlige er imidlertid at KrF redder Erna Solberg. Tilgivelse sitter ofte løst der i gården.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags