Eldrebølgen kommer

Eldreomsorg er for mange også et godt måltid mat.

Eldreomsorg er for mange også et godt måltid mat. Foto:

Eldrebølgen er en grov overdrivelse og langt på vei en bløff.

DEL

KOMMENTAR (Siste) Det mener både økonomen Sindre Farstad og professoren Bjarne Jensen. De mener det må tas mer hensyn til at det blir færre barn og friskere eldre. Dermed blir ikke forsørgerbyrden for de yrkesaktive så stor som politikerne og Finansdepartementet etter sigende skal ha innbilt oss.

Pensjonistforbundet, hvor for øvrig Sindre Farstad er rådgiver, dro opp til en debatt om dette temaet under Arendalsuka. Forbundets leder, Jan Davidsen, mener at begrepet eldrebølge skaper en avmaktsfølelse blant landets eldre. Han minner om at det står nesten 8.000 milliarder kroner på oljefondet.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Bakgrunnen er regjeringens perspektivmelding som Stortinget behandlet i fjor vår. Her går det klart fram at Norge i 2060 vil ha dobbelt så mange pensjonister som det var i 1970. Da blir det et stort problem at andelen yrkesaktive er synkende. I dag er det 2,3 personer over 67 år per ti personer i yrkesaktiv alder. Prognosene fra Statistisk sentralbyrå forteller oss at det vil være 3,9 slike pensjonister per yrkesaktive i 2060. Det blir altså en generasjonsmessig belastning på nær det dobbelte.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener at Farstads beregninger bygger på «svært lite sannsynlige premisser» for utviklingen i sysselsettingsgrad. Det samme gjør sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. Han mener at Norge langt på vei har fått på plass en pensjonsreform som er svar på utfordringene.

Pensjonsreformen har så langt vært en suksess. Den løpende nedjusteringen i takt med økende levealder har ført til at flere står lengre i arbeid. Muligheten til å kombinere arbeid og trygd virker også i samme retning. Samtidig sparer staten penger på omleggingen. Det er selvsagt positivt at vi lever lengre og at mange eldre holder seg relativt friske og rørlige. Men vi må ta inn over oss at det også blir flere eldre som trenger god omsorg og helsehjelp på sine eldre dager. Det vil koste, i form av flere varme hender som skal ha lønn for strevet.

Problemet er at det fortsatt er altfor mange nordmenn som ikke tar eldrebølgen på alvor.

Begrepet eldrebølge sender naturlig nok noen stigmatiserende signaler, men det er samtidig en merkelapp som har fått flere av oss til å våkne. Problemet er at det fortsatt er altfor mange nordmenn som ikke tar eldrebølgen på alvor. Disse utfordringene løses ikke av seg selv. Derfor er det fornuftig å justere kursen så tidlig som mulig. Skulle det vise seg at politikere, forledet av våre fremste eksperter, har vært litt for pessimistiske, så får man ta det som en hyggelig nyhet om noen år.

Det vil imidlertid være uforsvarlig strutsepolitikk å se bort fra de faglige signalene. Da kan skuta Norge ende opp i feil havn. Det blir i tilfelle en dyr omvei for dagens unge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags