Demokratiet under press

Stortingssalen er vårt fremste symbol på det norske demokratiet.

Stortingssalen er vårt fremste symbol på det norske demokratiet. Foto:

En stor andel av dagens ungdomsgenerasjon verden over har liten tro på demokratiet.

DEL

KOMMENTAR (Siste) En undersøkelse som omfatter 60 land (Norge er ikke med her) er dyster lesning. Et flertall blant dem som er født etter 1965 svarer at det ikke er viktig å bo i et demokrati.

Verst er situasjonen i USA og Storbritannia, hvor bare rundt 30 prosent av dem som er født etter 1980 mener det «ikke er essensielt» å bo i et demokrati. I hele EU er det i snitt 42 prosent av de unge som mener det samme. En mager trøst er at den eldre generasjonen har mer tro på demokratiet enn de unge.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

NHO har foretatt en tilsvarende måling i Norge, og den viser at det også her til lands er grunn til å slå i alarmklokkene. Bare 50 prosent av de unge i Norge mellom 30 og 39 år mener det er viktig å bo i et demokrati. For å gjøre bildet komplett bør vi ta med at bare 20 prosent av de unge russerne mener det er essensielt å bo i et demokrati.

– Vi er i en situasjon hvor de demokratiske verdiene blir utfordret, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid. Han ser skremmende trekk i den globale utviklingen og minner om klare antidemokratiske tendenser i land som Tyrkia og Russland. Almlid viser til at sterke høyreradikale krefter vinner stadig større oppslutning i land som Frankrike, Italia, Tsjekkia og Tyskland. Og så har vi en president i USA som ypper til global handelskrig.

NHO-direktøren er bekymret for at trendene med økt proteksjonisme og motstand mot globalisering er i ferd med å nå Norge også. I den forbindelse trekker han fram motstanden mot EØS-avtalen i deler av LO. Et annet viktig funn i rapporten er at folk i Vesten har liten tro på at handel skaper jobber og bidrar til økte lønninger. Bare 20 prosent av amerikanerne mener at handel bidrar, og dette i en undersøkelse fra 2014 – altså to år før Donald Trump ble president i USA. Det er grunn til å anta at Trump har helt mer bensin på bålet ved å sette sin politikk ut i livet. Et lite land som Norge, med vår åpne økonomi, er avhengig av internasjonal frihandel med globale kjøreregler som er like for store og små land. 

Vi ser dessverre likhetstrekk med situasjonen før andre verdenskrig.

Økt oppslutning om høyreradikale politikere i Europa må møtes med motargumenter. Slike krefter kan ikke ties i hjel. Vi ser dessverre likhetstrekk med situasjonen før andre verdenskrig. Det er skremmende at demokratiet som system har så liten ryggdekning blant de unge. Det kan skyldes en kombinasjon av likegyldighet, at demokratiet tas for gitt og utslag av politikerforakt.

De unge må se at folkestyret virker ved at politikerne tar tak i saker som er viktig, at det nytter å styre. Demokratiet som system er ikke vunnet en gang for alle. Det må dyrkes hver eneste dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags