Åpent spørsmål til ordføreren i Vestvågøy om oppfølging av kommunestyrevedtaket om innkjøp, sosial dumping og svart arbeid

Omfattende arbeid i forbindelse med oppgradering av Storgata på Leknes skal gjøres etter at dette ble satt ut på anbud.

Omfattende arbeid i forbindelse med oppgradering av Storgata på Leknes skal gjøres etter at dette ble satt ut på anbud. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen 22. mai i 2018 gjorde Vestvågøy kommunestyre et vedtak om retningslinjer i forhold til innkjøp, sosial dumping og svart arbeid. Bakgrunnen for dette var, og er, et ønske om å få ordnede arbeidsforhold innen bygg og anlegg, der Fellesforbundet i samarbeid med blant annet Byggenæringens Landsforening har anbefalt en del felles målsetninger for å ivareta arbeidsfolks rettigheter og like konkurranseforhold for bedriftene.

Ved å stille strengere krav til både faglig kompetanse og ordna lønns- og arbeidsforhold, og like viktig kravet om at lærlinger skal utføre minst syv prosent av arbeidet. Med det sistnevnte punktet er håpet å gjøre det mer attraktivt å ta fagutdanning innen yrkesfag der behovet for arbeidskraft er stort.

I Vestvågøy har man brukt Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv som utgangspunkt , og retningslinjene skal benyttes «så langt det passer», som det står i sakspapirene.

Rødt Vestvågøy støtter og forutsetter at de åtte tiltakene i vedtaket er gjort gjeldende ved større innkjøp og anbud, men vil likevel spørre ordføreren om i hvor stor grad dette blir fulgt opp.

Det er spesielt innenfor bygg og anlegg, veivedlikehold som legges ut på anbud - nå sist arbeidet med Storgata, der sluttsummen er i overkant av 50 millioner i første omgang. Hvordan er dette anbudet, og andre anbud, vurdert i forhold til de åtte tiltakene kommunestyret har vedtatt, og spesielt punktene om lønns- og arbeidsforhold, faglig kompetanse og antall lærlinger.

Dersom ett eller flere av disse forholdene ikke blir overholdt, så vil det naturligvis ikke prioritere de innenfor fagområdene som gjør avtaler med lokale fagforeninger på lønn i forhold til tariff, overtidsbetaling, AFP-ordning med mer. Det samme gjelder i forhold til lærlingeplasser. En vil ikke få en reell sammenligning av anbudene dersom en i utgangspunktet ikke opererer på like vilkår.

Rødt Vestvågøy mener kommunen som en stor utbyder av arbeidsoppdrag må følge opp arbeidsforholdene, ikke bare for egne ansatte, men også arbeidsfolk som arbeider indirekte for kommunen. Det er dette retningslinjene handler om. Det finnes lokale og regionale fagforeninger og bransjeorganisasjoner med kunnskap og oversikt i slike saker som vil støtte og medvirke til gjennomføring av disse tiltakene. Vi vil ikke ha store utbygninger i kommunen der de som utfører arbeidet står nederst ved bordet med lua i handa.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags