Uholdbare forhold på Ramberg skole

Jim Olaissen.

Jim Olaissen.

Av

Flakstad Senterparti krever at ordfører kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte angående situasjonen på Ramberg skole.

DEL

LeserbrevRamberg skole slik den fremstår i dag holder rett og slett ikke mål. De siste lekkasjer har virkelig satt fokus på viktigheten av at det nå kreves handling, og ikke lenger bare planer. Engasjementet fra brukere og foreldre er prisverdig, og understreker viktigheten av framdrift i prosjektet. Her og nå er det Ramberg skole som gjelder. Andre vidløftige planer må vike – denne saken er for viktig til at man skal vente på luftslott fra posisjonen.

Flakstad Senterparti leverte allerede høsten 2017 inn en interpellasjon i kommunestyret. Her krevde vi at skolesaken måtte sees på som eget prosjekt, og de uholdbare forhold måtte utbedres, i form av enten nybygg eller renovering. Kravet om igangsettelse straks, ble elegant stoppet av ordførers dobbeltstemme, i februar 2018, til fordel for et større prosjekt som inkluderte nytt rådhus.

«Vi registrerer at en rekke politikere med ordfører i spissen hevder at Senterpartiet trenerer og faktisk stoppet nybygg i desember møtet 18. Beslutningen rundt nybygg eller renovering er berammet for vedtak i kommende KS møte i April 2019, i tråd med opprinnelig framdriftsplan for prosjektet nye Ramberg Skole», sier Trond Kroken, gruppeleder for Flakstad SP.

Saken rundt Ramberg skole lider urettferdig, med tanke på at det i prosjektet er ønsket et nytt rådhus av posisjonen. Dette tillegget i prosjektet fordobler investeringen, og krever langt større innsparingstiltak på driften enn hva en ny skole på Ramberg gjør.

«Hele saken fremstår i det store og hele som merkelig. Hver gang posisjonen er misfornøyd, og det butter imot, så skyldes det på Flakstad SP. Det får da være grenser for hva mindretallet skal få skylden for. Ordfører sitter med flertallet og all makt i Flakstad kommune, noe de aller fleste vedtak i denne perioden viser, med vedtak 6 mot 5 stemmer. Dersom ordfører og posisjonen ikke hadde omgjort skolevedtaket i februar 18, ville en ny skole trolig vært godt påbegynt nå» sier gruppeleder Trond Kroken i Flakstad Senterparti.

Les mer om Ramberg skole

Skolesituasjonen slik den er i dag, er totalt uholdbar både for elever og lærere. Flakstad Senterparti mener det må settes opp en brakkerigg på Ramberg så snart som overhodet mulig. Denne brakkeriggen danner alternative skolelokaler fram til anleggsperioden er over for nye Ramberg skole. Med bakgrunn i dette krever Flakstad Senterparti at ordfører kaller inn til ekstraordinært kommunestyremøte umiddelbart.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags