Til politikerne: – Hva gjør dere for å hindre at Flakstad blir offer for lumske krefter?

Ramberg turisthavn slik prosjektet Fremtidens Fiskevær illustrerte framtidas muligheter.

Ramberg turisthavn slik prosjektet Fremtidens Fiskevær illustrerte framtidas muligheter. Foto:

Av

At stedsutviklingen er blitt en politisk kasteball i Flakstad, er en tragedie.

DEL

LeserbrevI en fortelling er det som regel en konflikt eller et prosjekt som setter handlingen i gang og driver den fremover.

Konflikten i denne fortellingen var at Senterpartiet i Flakstad tapte valget med et marginalt antall stemmer, noe som ledet til at

  1. De endte opp som opposisjon og
  2. Det nye kommunestyret endte opp med en ung og energisk ordfører.

Og prosjektet var selvsagt Fremtidens fiskevær – et prosjektarbeid med ønske og mål om å tilrettelegge for god stedsutvikling ved hjelp av landets rådende eksperter på området.

Denne fortellingen handler altså om en politisk konflikt som fikk grobunn i Fremtidens fiskevær. Og når det kommer til konflikten i en tradisjonell fortelling, så har den en tendens til å skape spenning som bygger seg opp mot et vendepunkt, før fortellingen avsluttes med at fortelleren viser hvordan situasjonen er etter at konflikten er løst.

Et annet alternativ, er at leseren får servert en åpen slutt, der leseren selv må tolke hva som skjer videre. Det er det siste alternativet du får her.

LES OGSÅ: Det ble vedtatt at næringsadministrasjonen ikke kuttes, men det er fortsatt ikke avklart om møtet var lovlig

Knut Ivar Johansen gjorde felles sak med Senterpartiet: Ordføreren tapte budsjettkampen 

Slik er næringssjef Kurt Atle Hansens jobb 

  Tilbake til «Fremtidens fiskevær»

Fremtidens Flakstad

Det har i det siste vært en del fokus på fjorårets (såkalte) siste kommunestyremøte i Flakstad, og noen av konsekvensene av dette møtet. Men har det vært noe reell diskusjon om betydningen av det?

Faktum er at saken er mye større enn én promille eiendomsskatt og en arbeidsplass. Kommunestyret la frem et budsjett som varslet om at det ikke skal investeres i de tingene som betyr noe for utviklingen på et sted, blant annet: ny skole, omsorgsboliger, ferdigstilling av arbeidslokaler m.m.

Skal man tolke dette dit hen at lederne ikke bryr seg om fremtiden til verken de unge eller de eldre? Og at de heller ikke er interessert i å tiltrekke (og tilegne) seg ny kompetanse og arbeidskraft? Og hva er alternativene/de kompenserende tiltakene for disse beslutningene? Hva er det politikerne egentlig driver med?

Politisk kasteball

At stedsutviklingen i Flakstad har vært en politisk kasteball de siste årene er ikke bare synd – det er en tragedie. Begge politiske sider får skylda for dette, og det blir stadig sådd tvil vedrørende gode og fornuftige intensjoner, som gjerne ender opp med å bli stanset og/eller nedgravd.

Når politikken på et lite sted drives på ’ædda bædda’-nivå, og politikere forsøker å kamuflere sine hersketeknikker, personlige vendettaer og heksejakt som edru partipolitikk, da taper stedet. Og det er en enda større tragedie.

Jeg har tidvis blitt imponert over hvor mye ressurser, kompetanse og potensial som er blitt presentert for politikerne her, men jeg er mest sjokkert over hvor lettsindig gode forslag og muligheter sløses vekk eller forsvinner i sanden. Det kan vel ikke være så lønnsomt å ha et formannskap og kommunestyre som stadig vekk trykker på pauseknappen, utsetter beslutninger eller må gjøre om sine vedtak?

Vi trenger nye spilleregler som sørger for at vi kan ta alle kommunens ressurser i bruk, og ta på alvor de utredninger og arbeid som blir gjort. I stedet for saboterende sjakktrekk, bør det siktes mot lokal enighet for å få til ting – for å få ting gjort for fellesskapets fremtid og beste. Vi trenger ’helt enkelt’ å opparbeide en politisk kultur som bidrar til god stedsutvikling.

Svartmaling av Flakstad

Det er vel kanskje slik at de fleste kan tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv. Men flere trenger å adressere konsekvensene av både den politiske retorikken som føres, og den svartmalingen av Flakstad som mediene bidrar til.

Flakstad kan tidvis virke som billig underholdningsstoff i lokalavisa, og journalistene setter søkelyset på emosjonelt oppstyr og enkeltpersoner, i stedet for å vurdere konsekvenser, eller faktisk komme med en (objektiv) tolkning av hva som foregår. Kan det tenkes at journalistene muligens burde vært mer interessert i hvordan de lokale hierarkiene og maktpersonene vil fortsette å styre og bremse Flakstad i fremtiden, og hvordan arbeidet med stedsutvikling er helt nødvendig for både å utvikle trivsel og tiltrekke nye innbyggere?

Kall gjerne dette en oppfordring til avisene. Det hadde uansett vært fint med bredde i den offentlige debatten. Fra hvordan å imøtekomme utviklingen i fiskeri og turisme, til utfordringer med demografi – dette er spørsmål som er for store til at intern krangling bestandig er svaret. Å gjøre et sted attraktivt og bærekraftig, krever innsats fra samtlige organer.

Hva bør gjøres?

Store Norske Leksikon sier at «Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen.»

Til politikerne som snart skal delta i valgkappløpet – hva slags samfunnsutvikling ønsker dere? Og kan dere forklare hvilke helhetlige og langsiktige grep dere mener trengs for å nå de målene? Minn oss gjerne på hvilke plikter og samfunnsoppgaver dere har, og tenk på hvordan dette formidles til omverden. Hva mener dere bør gjøres for å sikre fremtiden til fiskeværene, og for å gjøre de mer attraktive i kampen om nye fiskebåter og tilflyttere? Og hva skal dere gjøre for å hindre at Flakstad blir et offer for lumske krefter og utilsiktede effekter?

Trekke i samme retning

For hvordan går egentlig fortellingen om bygdedyret som ropte ulv; hvem er det som strømmer til for å hjelpe? Hvem er det som ler? Er det virkelig ulven man skal frykte eller bør man rette fokus mot dem som gang på gang roper etter den?

Jeg håper flere begynner å drøfte konstruktivt hva det er som foregår, og hvordan ting kan gjøres og gjennomføres, slik at man i fellesskap kan forstå situasjonen, og forsøke å endre status quo. For å lykkes med god stedsutvikling er det viktig å opprettholde og benytte seg av det man har av kompetanse i en liten kommune som Flakstad. Og det er desto mer viktig at politisk kultur og kompetanse trekker i samme retning.

LES OGSÅ: Støyen halvert – skolen åpner mandag

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags