Regulering av turistfiske i sjøen og utførsel av fisk

Av

Uttalelse fra styret i Lofoten Fritidsfiskarlag:

DEL

MeningerLofoten Fritidsfiskerlag har ved flere tidligere anledninger, senest i september 2019, tatt til ordet for en strengere regulering av turistfiske i sjøen og turisters adgang til å ta med fisk ut av landet. LFFL ser derfor svært positivt på at Fiskeriministeren nå tar grep og foreslår å stramme inn reglene for turistfiske i sjøen.

Det er svært positivt at fisketuristers adgang til å ta med fiskefilet ut av landet faller bort slik at ressursene blir utnyttet bedre enn hva om er tilfelle nå.

Når Fiskeriministeren foreslår at turister kun får ta med 20 kilo rund, sløyd og hodekappet fisk, vil utkast av store deler av fisken bli redusert til null.

Likeså støtter vi fullt ut at turistfiske og utførsel av fisk kun skal kunne gjøres fra registrerte turistfiskeanlegg og at fisket skal underlegges en strengere kontroll.

Når turistfisket nå skal underlegges ny og forbedret regulering, foreslår LFFL at

følgende blir tatt inn som en del av regelverket:

Fisket skal bare skje med ‘handholdt redskap’ noe som innebærer at bruk av harpun og undervannskamera ikke er tillatt.

For at kontrollen ved grenseovergangene skal være tilfredsstillende må turistfiskerne få en skriftlig bekreftelse på at fisket har skjedd fra registrert anlegg og at vekten bekreftes.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags