Eiendomsskatt – en oppklaring om boligverdier

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Med virkning for skatteåret 2020 vedtok kommunestyret i Vestvågøy 25. juni 2019 en omtaksering av alle eiendommene i kommunen. For boliger valgte kommunestyret å bruke skatteetatens formuesgrunnlag i stedet for å taksere selv. En ny taksering var i hht eiendomsskatteloven (§ 8 A-3) nødvendig, da takstene var mer enn 10 år gamle.

De nye takstene er nå sendt ut og vi ser at det stilles spørsmål ved de beregningene som er gjort. Jeg vil her gi en beskrivelse av hvordan boliger er verdsatt.

Av eiendomsskatteloven (§ 8 A-2) fremgår det at verdien av eiendom skal settes til markedsverdi, altså det eiendommen «kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal». Videre heter det at «Skattegrunnlaget for bustader vert sett til verdet (taksten) etter skatteloven § 4-10 andre ledd multiplisert med 0,7». (§ 8 C-1)

Skattelovens § 4-10 2. ledd sier at «verdien av boligeiendom settes til produktet av boligens areal og en kvadratmetersats. Kvadratmetersatsen settes til en prosentandel av beregnet omsetningsverdi per kvadratmeter, hvor det tas hensyn til boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet. Prosentandelen er 25 for primærbolig og 90 for sekundærbolig.»

Boligeier gir hvert år opplysninger om boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet i skattemeldinga (selvangivelsen). Basert på disse opplysningene og en kvadratmetersats som fastsettes av Skattedirektoratet, beregnes det en verdi (takst).

Denne verdien er utgangspunktet for beregning av grunnlaget både for formuesskatt og eiendomsskatt:
• Ved beregning av formuesskatt brukes 25 % av denne verdien for primærbolig og 90 % for sekundærbolig som formuesverdi.
• Ved beregning av eiendomsskatt brukes 70 % av denne verdien som skattegrunnlag både for primær- og sekundærbolig.

For å ta et eksempel:
• Skatteetaten har beregnet en boligverdi for din primærbolig på 1 mill kroner.
• Ved beregning av formuesskatt blir denne verdsatt til kr. 250.000,-.
• Ved beregning av eiendomsskatt blir denne verdsatt til kr. 700.000,-.

Som det fremgår her, er det reglene i skatteloven som bestemmer grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Spørsmål om denne verdien må derfor rettes til Skatteetaten.

Kommunestyret bestemmer og kan dermed påvirke størrelsen på bunnfradraget og den skattesatsen som skal benyttes. Disse er i Vestvågøy vedtatt til å være hhv kr 50 000 og 3 promille.

Kommunen hadde i 2019 en inntekt fra eiendomsskatten på 23 mill. kroner. I 2020 er den beregnet til 26,5 mill. kroner. Samlet skatt er noe økt, men endringen kan slå svært forskjellig ut for den enkelte fordi beregningsmåten er endret, og fordi takstene ikke er endret på 13 år.

Kommunestyret vedtok i november 2019 at det i løpet av 2020 skal ses på alternative modeller for beregning av eiendomsskatt. Her skal det bl.a. ses på sosial profil og mulighetene for en differensiering.

Anne Sand,
Varaordfører Vestvågøy

Les også:

Reagerer på den nye utregningen for eiendomsskatten: – Jeg lurer på om politikerne har sovet i timen

Krüger om dramatisk økning i eiendomsskatten: – Vi var fullt klar over hva vi vedtok

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags