Behov for ro rundt Lofoten sykehus

Aksjonsgruppa ved Lofoten sykehus: - Det har ikke skjedd noe som ut fra helsefaglige vurderinger skulle tilsi at spørsmålet om en reduksjon av tilbudet skulle dukke opp nå.

DEL

MeningerRessursgruppa for Lofoten sykehus er fornøyd med at Nordlandssykehuset gikk ut med en klar melding om at sykehuset skal bestå som fullverdig sykehus.  Det er viktig at slike uklarheter blir ryddet av veien før de får satt seg som en sannhet.

LES UTTALELSEN FRA NORDLANDSSYKEHUSET: Lofoten sykehus lever videre

Når det er sagt ønsker Ressursgruppa likevel å uttrykke dyp bekymring over at dette i det hele tatt var tema i budsjettbehandlingen.  Sitat fra pressemelding fra Nordlandssykehuset:

«Dette ble besvart av adm direktør Paul Martin Strand, med at ett av forholdene som har vært nevnt i budsjettprosessen, er eventuell omgjøring av Lofoten sykehus til distriktsmedisinsk senter (DMS). Og at man har valgt å ikke gå videre med dette spørsmålet».  

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Sykehusplan var alternativene overflytting av akuttfunksjon til Vesterålen som en mulighet og nedleggelse som en annen.  Resultatet av en grundig faglig vurdering var et enstemmig styrevedtak i Nordlandssykehuset om å beholde Lofoten sykehus som et fullverdig tilbud for befolkningen.

Det har ikke skjedd noe som ut fra helsefaglige vurderinger skulle tilsi at spørsmålet om en reduksjon av tilbudet skulle dukke opp nå.  Ressursgruppa forutsetter at denne typen vurderinger legges bort.  Når temaet dukker opp med såpass kort tidsintervall kan man mistenke at det er krefter innenfor Nordlandssykehuset som arbeider i det skjulte for å svekke og etter hvert avvikle sykehuset.  Det at spørsmålet til stadighet dukker opp er også med på å svekke langsiktig rekruttering til sykehuset. Det skaper også unødig uro i befolkningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags