Flyplass i Lofoten? – Tilbake til start

Av

De fleste som har spilt forskjellige brettspill kjenner til at i noen av disse spillene kan man slå et terningkast og være så uheldig at man treffer et felt der det står TILBAKE TIL START.

DEL

DebattVedkommende må da flytte sin deltaker brikke til start og begynne på nytt. Men i slike spill vet vi jo at det er tilfeldighetene som rår og spillet er jo bare for moroens skyld.

I det store spillet som nå foregår angående flyplassene i Lofoten så synes jeg at det siste kastet til Avinor just var et slikt kast som satte oss TILBAKE TIL START. Vi er tilbake til 1970 tallet da flyplass i Lofoten ble vedtatt skulle bygges og den påfølgende lokaliseringsstriden som fulgte. I alle fall er vi tilbake til 2012 da Avinor kom med budskapet at det skulle undersøkes om det var tilrådelig å bygge en større flyplass i Lofoten.

Avinor gjorde da kort prosess på de fleste alternativene sånn uten videre og gikk så i gang med utredninger og tidkrevende værmålinger på Gimsøya. Etter at disse viste seg «negative» for flyplassbygging så ble det nedsatt et stort utvalg av forskjellige fagfolk som også kom fram til at Gimsøy ikke kunne tilrådes for en slik utbygging. De fleste trodde jo at når en slik langvarig prosess var satt i gang og avsluttet så var det en endelig beslutning som ble tatt, og at beslutningen var tatt på et faglig grunnlag.

Avinors terningkast nå er et kart hvor det er markert en hel rekke plasser for mulig flyplass. Disse ble tidligere dømt ut og stemplet som uegnet for bygging av flyplass. Dette blir virkelig TILBAKE TIL START, så er det ikke rart at noen stiller spørsmål om hvor nøye dette arbeidet var utført og hvor faglig var grunnlaget for konklusjonen. Det er jo Avinor med sin framgangsmåte som selv sår denne tvilen.

Det var værforholdene på Gimsøy som var av en slik art at regulariteten på flyrutene ikke ville bli høy nok etter de krav som stilles. Det synes derfor rart at disse værforholdene kan bli annerledes om en bruker andre målemetoder.

At andre fenomener som ikke er kommet fram ved de tidligere målingene, til eksempel turbulens, kan finnes med andre målemetoder er forståelig. Men om en nå måler eventuell farlig turbulens i tillegg til de tidligere dårlige værforhold, så skulle en tro at forholdene ble enda mindre tilrådelig? Og hvis en nå i de neste trekkene finner ut at det likevel er tilrådelig å bygge flyplass på Gimsøy så er det også i dette spillet tilfeldighetene som rår og mindre vitenskap. Å bli satt TILBAKE TIL START i et dette spillet er ikke særlig moro.

Vi kan jo oppleve at vi i det videre spill er heldigere og treffer på feltet RYKK 2 PLASSER FREM, men vi vet at etter nye terningkast med målinger, vurderinger og tilrådninger så er målet likevel langt der fremme om vi noen gang blir å komme dit

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags