Hva vil egentlig Regjering og Stortinget?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI dag sitter jeg og funderer på hva dagens Regjering egentlig er ute etter. For så vidt ikke bare Regjeringen, men også andre partier på Stortinget. De slår seg på brystet og påberoper seg et stort ansvar for verden, og miljøet. Det virker som om de helt har glemt hvem de skal representere i de verv de er gitt tillitt til av folket/innbyggerne i Norge ved forrige valg!

Når man tenker tilbake på de siste årene virker det som om det eneste målet for «våre» tillitsvalgte på Stortinget, og i Regjering er å legge kysten og distriktene øde, det skal ikke bo mennesker ute i «periferien», alt skal samles i et sentrum. Samtidig er det om å gjøre å underlegge norsk forvaltning inn under EU’s styre og stell, kan jo nevne Finanstilsyn og Acer…………….

Man kan også undres på om de vet hva de gjør, og sier, samtidig som tilhengere av dem, også ute i distriktene, og langs kysten, føler seg krenket med en gang man kritiserer valgene disse «tillitsvalgte» gjør.

Vi har et uttrykk i Norge som sier:»Høyrehånden vet ikke hva venstrehånden gjør, dette kan man med trygghet endre til : «Høyrehånden vet faktisk ikke hva høyrehånden gjør» !

Miljø, og global oppvarming er blitt ord som går igjen, hos alle parti. Problemet er imidlertid at dette er blitt ord uten innhold, når man ser hva som skjer.

Det siste, i uken som har gått er at man får ikke tillatelse til å ta ut predatorer som ørn og oter, som raserer bestanden av blant annet ærfugl. Da har disse «tillitsvalgte» virkelig bevist at deres horisont ikke strekker seg lenger enn til Ring 4……………….

De evner faktisk ikke å se at Norge består av mer enn det sentrale Østlandet, som for øvrig IKKE har opplevd en økning av hverken ørne- eller oterbestand.

Jeg har også fått med meg at det ikke er farlig å deponere gruveslam i fjorder i Nord-Norge, mens et deponi i Brevik er livsfarlig, og det skal ligge i gruveganger, utrolig !

Samtidig som disse «tillitsvalgte» prater om miljø til de blir både varm og svett, bestilles det rapporter i hytt og pine som skal dokumentere hvor positivt det er å sentralisere statlige oppgaver, eller eventuelt fjerne disse.

I Lofoten ligger det inne et forslag om å sentralisere blant annet oppkjøring til bil i Svolvær, ja det koster jo ikke miljøet noe at personer bosatt i Vest-Lofoten må ta turen til Svolvær for å få et slikt tilbud, jeg tviler imidlertid for at de tar på seg treskoene og går til Svolvær, det blir nok ikke noe «fotavtrykk» etter disse, men heller bil- eller buss-spor !

Langs kysten ellers blir samferdselstilbud lagt ned for fote, spesielt ut til øyer som ikke har veiforbindelse til fastlandet. Nordland, fra Bodø og sør er vel i realiteten satt tilbake til begynnelsen av forrige århundre når det gjelder offentlig kommunikasjon, undres på om disse «tillitsvalgte» innbiller seg at man forflytter seg ute i distriktene, og langs kysten, via inter-nett ?

En slik rasering av samferdselen vil medføre at folk, i første omgang, tar sine egne båter, både egnede og uegnede, til å forflytte seg når de har bruk for blant annet offentlige tjenester, som er sentralisert til fastlandet. I neste omgang vil man risikere at folk flytter fra disse «utkantene», grunnet mangel på akseptabel offentlig transport.

Alle parti har også, gjentatt til det kjedsommelige : «Mer gods og passasjerer over på kjøl».

Men hva er det som skjer ? Jo, tilbud om transport på kjøl forsvinner, og fler og fler må benytte seg av det som beveger seg over asfalt, så jeg håper inderlig at de, i årets valgkamp er så ærlige at de innrømmer at det de mener er: «Mer gods og passasjerer over på asfalt», for det er jo det de jobber for.

Til høstens valg kommer jeg for min del ikke til å besøke valglokalet, da det ikke er et eneste parti som står for det de lover i forkant av valgene, og de fortjener ikke den tilliten jeg ville gitt dem på valgdagen !

Per-Roger Vikten, kystboer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags