Fylkene må få flere oppgaver og sterkere finansiering

Av

Nordland Senterparti mener at flere oppgaver, myndighet og ansvar må flyttes til folkevalgt regionalt nivå. Dette er nødvendig for å styrke fylkeskommunenes rolle som regional samfunnsutvikler.

DEL

DebattNordland Senterpartiet mener det er gjennom desentralisering vi kan fremme en mer robust forvaltning.  Statlig detaljstyring må erstattes av lokalt folkestyre for å sikre at forvaltningsoppgaver, tjenesteutvikling og lokalsamfunnsutvikling skjer på innbyggernes premisser og til beste for fellesskapet. Offentlig forvaltning som dreier seg om skjønnsvurdering og regionale tilpasninger må underlegges folkevalgt skjønn.

Senterpartiets landsmøte i 2015 vedtok konkrete forslag til overføring av oppgaver til kommunene og fylkeskommunene fra statlig forvaltning. Nordland Senterparti støtter disse forslagene.

Nordland Senterparti mener at Senterpartiet må følge opp sine merknader i Meld St 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.  I tillegg mener Nordland Senterparti at Senterpartiet må støtte Oppgaveutvalget som la frem sine forslag til overføringer av oppgaver 1. feb. 2018. Nordland Sp synes det er noe spesielt at regionale togruter på Østlandet foreslås flyttet til regionalt folkevalgt nivå, mens det ikke gjelder for Saltenpendelen.

Nordland Senterparti ber også om at partiet vurderer ytterligere oppgaver som kan flyttes, herunder dem som er under andre utredninger eller som utvalget foreslår bør vurderes nærmere.

Nordland Sp vil understreke at ved flytting av oppgaver må disse fullfinansieres. Mange fylker har allerede i dag en meget anstrengt økonomi. Nordland er et av dem med de største utfordringene.

Dette fører til Nordland til at man har problemer med å opprettholde nødvendige tjenester, særlig i distriktene våre som står for en stor del av eksportrettet virksomhet i Nordland og landet. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags