I enhver god historie finnes en kime av sannhet

Petter Myklebust og Ørjan Arntzen (innfelt).

Petter Myklebust og Ørjan Arntzen (innfelt). Foto:

Av
DEL

LeserbrevJonny Finstad hevder i et leserinnlegg til Lofot-Tidende at forslaget om å overføre trålkvotene til kysten er en bløff fra SVs side. Selv mener vi i lokallaget i Flakstad at dette er den eneste rette veien å gå for verdiene vi forvalter på kysten. Heldigvis er dette en oppfatning det er brei enighet om i SV.

Faktum i dag er at de nye kystfiskebåtene er i stand til å utføre de samme oppgavene som trålflåten gjennomfører i dag, men hvor trålflåten ikke overholder aktivitetsplikten slik intensjonen var. Faktisk har kystfiskebåtene den samme kapasiteten som trålerne hadde da pliktordningen ble innført. Forskjellen er imidlertid at kystfiskebåtene har hjemmehavn langs hele kysten og er eid lokalt.

Det er imidlertid en betydelig forskjell på de største, nye kystfiskebåtene og de tradisjonelle. De nye båtene kan levere over store deler av Nord-Norge og kan gå på tokt i Barentshavet. Derfor mener iallfall vi i Flakstad SV at det må finnes en type aktivitetsplikt også for dem uten at vi sitter med svaret for akkurat hvordan dette skal utformes.

Finstad peker på at fiskere som har investert i kvoter har pantsatt hus og grunn. Politikken til SV skal gjøre at vi skal slipper å pantsette gård og grunn – og for den saks skyld kone og barn. Premisset i SVs politikk er ikke at vi skal ta kvoter fra kystfiskerne, men at kvotene skal være et forvaltningsobjekt framfor et salgsobjekt. Fiskere som har kjøpt kvoter i dag vil nyte godt av en økt aktivitet langs kysten der fisken er, og de vil selvfølgelig kunne delta i fisket også etter at en slik endring trer i kraft. Det er dessuten naturlig at en endring i kvotestrukturen blir gjennomført over en lang tidsperiode slik at vi kan bygge opp en flåte av flere moderne kystfiskebåter, men hvor også de mindre båtene blir anerkjent med et større ressursgrunnlag. En slik ordning vil derfor harmonisere med at høyesterett har slått fast at kvotene som finnes i dag ikke er evigvarende selv med dagens ordning.

I Stamsund, hvor det ifølge Finstad er fare for å tape mange arbeidsplasser, er det lenge siden noen så snurten av trålere som leverte fangster lokalt. SVs politikk vil gi flere tilgang til å drive lokalt fiske og Stamsund vil ha større råstofftilgang fra lokale fiskere enn de har i dag. I tillegg ser vi overhodet ikke noe som tilsier at man ikke kan kjøre trailere fra andre steder til både Lerøy og Lofotprodukt – slik det gjøres i dag – selv om dette ikke er en praksis som fremmer miljø eller trafikksikkerhet

I enhver god historie finnes en kime av sannhet. SVs beretning om framtidens Kyst-Norge handler om hvordan vi skal skape levende lokalsamfunn med lys i husan og med unga i skolan – som må være målet for enhver næringspolitikk.

Make Flakstad greit again 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags