Angående stenging av Ramberg skole

Espen Vang.

Espen Vang. Foto:

Av
DEL

INNLEGG FRA FAU RAMBERG SKOLETil ledelse i kommune, skole, helse i Flakstad kommune. Kopi til aviser.

Det vises til melding om stengning av Ramberg skole på bakgrunn av helsefarlig støy i korridorene. Det er gått ut melding til alle foreldre om at skolen av denne årsak holdes stengt f.o.m mandag 17. desember kl 14.

FAU vil be om en nærmere redegjørelse for bakgrunnen for stengningsvedtaket, samt valg av tidspunkt for stengning.

FAU har tidligere fått opplyst at støymålinger viser et dB nivå på rundt 70 i skolens korridorer. Det bes redegjort for i hvilken grad dette er et så helseskadelig nivå at det gir grunnlag for  å innstille all aktivitet ved skolen. Det vises i den forbindelse til arbeidstilsynets grenseverdi på 80-130 dB.

FAU vil videre påpeke at tidspunkt for stengning, 3 dager før juleferien, etter vårt skjønn er maksimalt uheldig sett i forhold til planlagte aktiviteter for ungene før jul. Uten at de tre dagene trolig vil spare elevenes helse nevneverdig - kanskje tvert i mot, sett i et større perspektiv. Det anmodes på denne bakgrunn om at det gis dispensasjon til å gjennomføre planlagte aktiviteter ved skolen inneværende uke, og at stengning ikke iverksettes før januar. På denne måten vil også foreldrene ha mulighet til å områ seg i forhold til å organisere pass for ungene den perioden skolen må være stengt.

Av hensyn til planlagte aktiviteter som juleavslutning tirsdag ettermiddag med videre bes det om en snarlig tilbakemelding i saken.

Vi henstiller samtidig til skoleledelsen om å snu hver stein og vurdere alternative støyreduserende tiltak i dagene før ferien. La oss foreslå: Støy-/hysjevakter i gangen,  maksimalgrense for antall personer i korridor samtidig, alternative lokaler (gymsal med nærliggende toaletter er vel ikke stengt?)...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags