Nesvik åpner for dumping av lusegift i Lofoten og Vesterålen

Av

Toine C. Sannes: "Har han vurdert de langsiktige konsekvensene ifht økologi og ikke minst omdømmet til norsk fiskerinæring i utlandet?"