- Fra ufrivillig deltid til heltidsarbeid i Vestvågøy

AP-MANN: Gøran Rasmussen Åland.

AP-MANN: Gøran Rasmussen Åland. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVestvågøy Arbeiderparti mener at det er nødvendig med et løft for å få vekk ufrivillig deltid i samfunnet generelt og Vestvågøy kommune spesielt. Særlig innen omsorgssektoren er ufrivillig deltid en stor utfordring.
 

Å jobbe deltid kan for enkelte virke som en god løsning i faser av livet, men det kan også være en felle. Yrkeskarrieren kan stagnere. En rekke trygdeytelser er inntektsbasert, og da får man også lavere uttelling der, for eksempel når det gjelder pensjon. Deltidsjobb gir lavere inntekt og fører til mindre økonomisk uavhengighet. Dette vil igjen føre til problemer når man skal skaffe seg egen bolig etc.


 

En fordel med heltid er at det gir bedre faglig kvalitet og forutsigbarhet på tjenestene som skal ytes eller leveres. Det oppleves tryggere for brukere å ha en eller få personer å forholde seg til, enn mange. Heltid gir også en trygghet i kollegiet og det bedrer rekruttering.
 

I Vestvågøy har bare 14 % av de ansatte i denne sektoren 100 % stilling, og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er under 60 %. Når man legger til grunn at det er påvist at deltidsansatte har høyere sykefravær enn ansatte i heltidsstilling, og at sektor omsorg har et sykefravær på 11,2 % så er det klart at tiltak må settes i verk.
 

Dette arbeidet er heldigvis godt i gang i Vestvågøy, etter at Arbeiderpartiet har løftet problemstillingen, blant annet gjennom prosjektet «fra deltid til heltid».
 

Vestvågøy Arbeiderparti mener nå at dette arbeidet nå intensiveres. Derfor foreslo vi i budsjettet for 2019 å sette av 100.000,- kroner for å få fortgang i arbeidet med problemstillingen, det fikk vi flertall for. Vi mener at ved å jobbe for en heltidskultur i Vestvågøy kommune vil vi kunne gi ett godt og anstendig arbeidsliv til innbyggerne våre. Dette vil gjøre kommunen vår attraktiv å bo i, og gir ungdommene våre en grunn til å bli, samtidig som det trekker nye innbyggere hit.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags