– Etter evaluering av fjorårets ettermiddagsarrangement – som Vestvågøy kommune har ansvaret for – kom 17. mai-komiteen fram til at Meieriplassen bør prøves ut også i 2023. Dette fordi en rekke hendelser underveis i arrangementet ikke ytte denne løsningen tilstrekkelig rettferdighet til å foreta en endelig konklusjon for det videre framover. Og været gjorde det på ingen måte bedre, sier kultursjef Trond Handberg i Vestvågøy.

– Som smurt

– Ved å gjøre to hovedgrep i forhold til slik det var i fjor, så vil Meieriplassen kunne fungere på en mye bedre måte, sier Handberg:

– Det må lages en større og felles scene ved å plassere en skap-bil over Storgata i nordkanten av Meieriplassen, over mot Lofotsenteret. Det må være mye bedre kontroll på trafikken og avstenginger må gjennomføres mer effektivt, slik at et langt større areal av Storgata kan tas i bruk for publikum. På den måten vil det bli plass nok for folk i massevis.

I tillegg skal teknikk og underholdning innrettes på en slik måte at alt glir som smurt, lover Handberg. Han påpeker at Meieriplassen har en stor fordel når det er sol – nemlig at de om står på scenen ikke havner i skyggen, slik som tilfellet er på Rådhusplassen.

– Fortjener ny sjanse

– Vi i 17. mai komiteen – som består av ordfører Anne Sand, Paul Einar Olsen, Johan Jensen fra Ungdommens kommunestyre, og meg selv – mener altså at Meieriplassen fortjener en kompletterende utprøving i år. På den annen side er vi klar over at mange mener at tradisjonen med Rådhusplassen uansett ikke bør rokkes ved, og i så måte har komiteen absolutt ingen prestisje. Vi synes derfor at det må være riktig å avgjøre dette gjennom en liten folkeavstemning i samarbeid med Lofot-Tidende, sier kultursjef Trond Handberg.

Frist for å avgi stemme er 2. mai klokka 08.15.