(Siste)

Den yngre generasjonen har valgt bort fisken, til tross for at de synes den smaker godt. Dagens produkter passer ikke inn i de unges spisevaner, viser en ny studie.

Fiskekonsumet i Norge har gått kraftig ned de siste par årene. Tall fra Norges Sjømatråd viser at salget av fisk hadde en nedgang på 15 prosent fra 2015 til 2016. I løpet av de siste fem årene har nedgangen vært på totalt 26 prosent.

På oppdrag for Sjømat Norge har Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet undersøkt hva som er årsakene til at norske forbrukere ikke spiser mer fisk og sjømat. 

 

Det er opplagt at dagens utvalg av fisk og sjømat er i utakt med den yngre generasjonens ønsker.

Annechen Bahr Bugge, forsker ved SIFO

 

En betydelig prisøkning, spesielt på laks, kan forklare noe av nedgangen på kort sikt, men studien viser at årsakene er mer sammensatt.

Det er særlig de unge og barnefamiliene som spiser lite fisk og sjømat, mens det utgjør en stor del av matvanene til aldersgruppen 50 år og eldre. 

Fire av ti i alderen over 70 år spiste fisk eller sjømat til middag tre-fire ganger i uken. Blant 50-70-åringene svarte 25 prosent det samme, mens blant de yngste var det kun 10-13 prosent som spiste fisk like ofte. 

De yngre mente i langt større grad enn de eldre at fisk og sjømat ikke passet inn i spisemønsteret deres. Denne gruppen har i stor grad valgt bort fisk og sjømat. Med barn i husholdet et det også sjelden fisk på middagsbordet.

– Tallene tyder på at den betydelige nedgangen i fiskeforbruket i stor grad skyldes en generasjonsendring og ikke en livsfaseendring, sier forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO, som står bak undersøkelsen sammen med Alexander Schjøll. 

– En viktig endring i nordmenns spisemønster gjennom hele etterkrigstiden har vært en betydelig nedgang i forbruket av fisk, poteter og melk, samtidig som det har vært en betydelig økning i forbruket av kjøtt. Hvis vi ikke får tak i forbrukergruppen opp til 50 år, vil nedgangen i fiskeforbruket fortsette, sier Bugge.

Det som overrasket forskerne mest var at hele 86 prosent av de yngste (18-34 år) mente at fisk smaker godt, selv om kjøtt er en hard konkurrent. 

De yngste mener i stor grad at skinn og bein i fisk er plagsomt. Denne aldersgruppen mente også at det er lettere å tilberede kjøtt enn fisk, og at det er lettere å variere middagsretter med kjøtt. 

Bugge mener at disse faktorene gjør at produktutvikling blir viktig for å lykkes med å få unge til å spise mer fisk. 

– Det er opplagt at dagens utvalg av fisk og sjømat er i utakt med den yngre generasjonens ønsker. Kjøtt er lettere å kombinere med populære retter i de yngre generasjonene, som pizza, taco og pasta, fastslår Bugge. (ANB)