Jorunn (63) sitt bursdagsønske var å bo alene på yttersida en måned: Plukket 22 kubikk med søppel

Jorunn Strømsvåg sitt største bursdagsønske var å bo alene på yttersida av Lofoten en hel måned. Alene ble hun – men ikke arbeidsledig. Da oppholdet var over, hadde hun nemlig plukket 22 kubikk med søppel.