Mannegruppa Ottar besøker nabolag og varsler om overgripere: Lensmannen i Vest-Lofoten har mottatt flere anmeldelser

Den siste tida skal representanter fra Mannegruppa Ottar ha reist rundt i Nordland for å opplyse nabolag om at det finnes overgripere der. Flere personer i Lofoten har vært i kontakt med politiet de siste dagene.