Gå til sidens hovedinnhold

Mange farer i sommertrafikken

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sommermånedene er den tiden på året med flest drepte og hardt skadde i trafikken.
De fem siste årene har 41 personer omkommet og 229 blitt hardt skadd i gjennomsnitt hver sommer. I Nordland er tallene 4 drepte, 11 hardt skadd og totalt 79 personer ble skadd i gjennomsnitt hver sommer.

I årets første seks måneder har 50 personer mistet livet på norske veier. Det er 50 liv for mange.

Foreløpige tall fra SSB viser også at det er møteulykker som har tatt flest liv i trafikken hittil i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer med nesten 70 prosent av alle dødsulykkene.

Fylkesveiene

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveiene er 67 prosent større enn på riksveiene. Fylkesveiene utgjør 44 623 km vei, om lag 4 ganger så mye som riksveiene med 10 676 km. Fylkesveiene er en viktig del av veinettet i Norge. Det er store kvalitetsforskjeller på mange av fylkesveiene, omfattende etterslep og for mange flaskehalser for trafikksikker fremkommelighet for næringslivet.

Det er mange faktorer som er årsaken til alle disse tragiske ulykkene.
En ulykke behøver ikke bare skyldes feil ved en av faktorene, men feil i selve samspillet. De fleste trafikkulykkene er et resultat av et sett av medvirkende årsaker eller hendelser som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken.

Det er flere som kjører lengre strekninger, og mange på nye og ukjente veier. Vi vet at høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak til 30% av dødsulykkene i 2017. Og med flere trafikanter på veiene i sommermånedene så gir dette økt risiko for frontkollisjoner og utforkjøringer, hvis uhellet først er ute,

Viktig med pauser og hvile


Når flere kjører lengre strekninger blir det desto viktigere med hvile før man blir for trett.
Selv korte stopp med en strekk hjelper godt på. Samtidig vil jeg oppfordrer alle til å tenke over konsekvensene av å ikke ha 100% fokus på trafikken. Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde».

Møteulykker tar flest liv

I 2017 var møteulykkenes andel av de trafikkdrepte hele 45%, mens singelulykkenes andel av de omkomne var 27%.

Vi er dessverre på etterskudd når det gjelder å sikre våre høytrafikerte veger. Skulle vi ha sikret alle høytrafikerte veger slik vegnormalen sier vi skulle, så gjenstår ca. 1800 km riksveg som i dag står usikret. Dette gjør at alle trafikantene må være oppmerksomme på slike usikrede veger og ta et ekstra ansvar.

Vi har ingen å miste!

Alle trafikantene har et stort ansvar når vi ferdes ute i trafikken, og vi har ingen å miste!
Til alle som skal ut i trafikken i sommer – vel fram og trygt hjem igjen.
 

Kommentarer til denne saken