Make­up­sty­lis­ten og frisøren Eli­ne (20) fra Grav­dal har all­tid tenkt at hun skul­le flyt­te til­ba­ke til Lofoten: – Det ble for mye smit­te i Oslo, så nå var sjan­sen her

Per­len Bru­de & Fri­sør­sa­long har fått seg ny lær­ling.