Gå til sidens hovedinnhold

Lukkede oppdrettsanlegg er fremtiden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sv sentralt og lokalt tar miljøet på alvor, også det marine miljøet. Havet har vært og er det som danner grunnlaget for vår velstand I landet og I særdeleshet vår del av det, derfor er det særdeles viktig å ta vare på det. Vi kan ikke fortsette å ignorere alle de varsellamper som lyser enten det gjelder forsøpling med plast eller annet avfall.

Oppdrett er ei næring som har fått godt fotfeste I landet og har bidratt til en hel del arbeidsplasser I kystnorge, men det er utvilsomt tid for en omlegging av den tradisjonelle måten å drive oppdrett på. Sykdom, rømming og lus er noen av utfordringene som påvirker miljøet og villfisken negativt, dette kan ikke få fortsette.

Sv mener at en del av løsningen vil være å få anleggene lukket, om det skal være på land eller I havet må næringen I samarbeid med forskningsmiljøet selv finne ut av.

Det er på tide å bruke “føre var” prinsippet og vi vil bruke kommunens planarbeid for å påvirke slik at fremtidige anlegg blir lukket og at dagens anlegg på kortest mulig sikt også kommer inn I lukkede former. Kommunen må bruke sin makt som lokal forvaltningsmyndighet til å sette strengere miljøkrav når det gis oppdretts-tillatelser.

Kommentarer til denne saken